Hellää tuuppausta kohti vaikuttavaa ruokakasvatusta

kouluruokailu, kunta, ruokakasvatus, ruokapalvelu

Olemme tänä lukuvuonna tukeneet 19 koulua ja 36 päiväkotia ruokakasvatuksen toteuttamisessa. Mukana on ollut niin pieniä kyläkouluja kuin tuhannen oppilaan yhtenäiskoulukin, eri puolelta Suomea Hollolasta Rovaniemelle. Mentoreina ovat toimineet ruokakasvatuksen, ravitsemuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat.

Ruokakasvatuksen mentoroinnin tavoitteena on auttaa löytämään keinoja toteuttaa ruokakasvatusta tavalla, joka sopii kunkin koulun tai päiväkodin toimintatapaan. Koulu ja päiväkoti aloittaa yhteisen työskentelyn tekemällä ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arvion (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), josta myöhemmin keskustellaan mentorin kanssa. Mentori vinkkaa valmiista ideoista opetukseen ja kouluruokailun kehittämiseen.

Ulkopuolinen asiantuntija huomaa hyvän

Toimivan päälle on helpointa rakentaa, ja välillä tarvitaan joku ulkopuolinen huomaamaan ne asiat, jotka jo toimivat hyvin. Mentori voi auttaa valitsemaan sopivan kokoisia kehittämiskohteita, jotka ovat tässä hetkessä mahdollisia, ja tuupata niitä kohti. Tavoitteena on saada toimintakulttuuriin pieniä muutoksia, jotka jäävät elämään.

”Ruokakasvatus on pysynyt enemmän mielessä ja ruokakasvatuksen jutut aktiivisesti arjessa.”  

– vastuuopettaja Rovaniemeltä

Tarvittaessa mentori toimii linkkinä kunnan muiden toimijoiden, kuten ruokapalveluiden tai kouluterveydenhuollon välillä. Yhteistyön lisääntyminen on ollut yksi mentoroinnin keskeisistä tuloksista.

”Ulkopuolinen tuki on auttanut asioiden eteenpäin viemisessä kunnassa.”

– vastuuopettaja Iitistä

Kouluissa on lukuvuoden aikana mm.

  • Tehty veso-koulutus ruokakasvatuksesta, joko itsenäisesti tai mentorin tukemana
  • Käsitelty oppilashuoltoryhmässä ruokakasvatukseen ja ruokailuun liittyviä asioita moniammatillisesti
  • Keskusteltu ja suunniteltu yhdessä ruokakasvatuksen pedagogisia sisältöjä ja tavoitteita
  • Kokeiltu koko koulun yhteistä aamupalaa
  • Pidetty piknik koulun piha-alueella
  • Syöty kouluruokaa metsässä
  • Pidetty monialainen viikko aiheesta ”terve elämä”, johon sisältyi ruokakasvatuksellisia oppitunteja

Kiitos mukana olleille yksiköille! Kiinnostaisiko teitä ruokakasvatuksen mentorointi? Ota yhteyttä: info@ruokakasvatus.fi

Ruokakasvatuksen mentorointia toteutetaan osana Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen -hanketta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 30 kunnassa vuosien 2021–2023 aikana.

Silja Varjonen ja Aliisa Hyvönen Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:stä
Aija Laitinen ja Kaisa Kähkönen Itä-Suomen yliopistosta
Taina Sainio ja Anne Kuusisto Suomen Sydänliitosta


Jaa: