Mallia rakennetaan yhdessä

Oppilaat puutarhatöissä.
Kuva: Ullamaija Hänninen

Maistuva koulu -hanketta toteutetaan innolla ja ammattitaidolla. Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry vastaa hankkeen toteutumisesta, Itä-Suomen yliopiston ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmä tuo mukaan vahvan tieteellisen osaamisensa ja asiantuntijatyöryhmään on koottu maan parhaat ruokakasvatuksen asiantuntijat. Tärkeän panoksensa käytännön työhön antavat kokeilukoulujen opettajat, oppilaat ja ruokahuoltohenkilökunnan edustajat.

Yhteinen tavoite on, että hankkeen päättyessä koulu maistuu monin tavoin paremmalta.

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmän tutkimukset ovat laajasti selvittäneet kouluikäisten ruokatottumuksia, kouluruokailukokemuksia sekä mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja ravitsemuskasvatuksen kehittämiseen.

Tutkimusryhmän tehtävä on tuoda Maistuva koulu -hankkeeseen vahvaa tieteellistä osaamista kouluikäisten ruokatottumusten parantamiseksi ja koulujen ruokakasvatuksen kehittämiseksi. Tutkimusryhmä vastaa hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista sekä Kuopion ja Sotkamon koulujen ja kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmä

 • Tanja Tilles-Tirkkonen, TtT, laillistettu ravitsemusterapeutti
 • Kaisa Kähkönen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
 • Sanna Talvia, FT, KM, ETM
 • Aija Laitinen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
 • Henna Jalkanen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
 • Leila Karhunen, FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry on sitoutumaton yhdistys, jonka tehtävä on edistää ruuan arvostusta, ruokakulttuuria ja hyvinvointia eri väestöryhmissä. Tavoite on muuttaa ruoka- ja ravitsemustieto taidoksi itse tehden ja kokien. Tärkeitä arvoja ovat yksilön hyvinvointi, yhteisöllisyys, osallisuus, ruuan maku ja ilo. Ruukun (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)kohderyhmiä ovat ennen kaikkea lapset, nuoret ja lapsiperheet.

Ruukku tuo Maistuva koulu -hankkeeseen osaamisensa aistilähtöisestä ruokakasvatuksesta (Sapere) sekä viestinnästä. Yhdistys vastaa hankkeen toteutumisesta ja yhteistyöstä sidosryhmien, asiantuntijatyöryhmän sekä Järvenpään, Salon ja Tampereen koulujen ja kuntien kanssa.

Ruukun työryhmä

 • Silja Varjonen, ETM, Ruukun toiminnanjohtaja, hankevastaava
 • Soili Soisalo, MMM, hanketyöntekijä

Maistuva koulu -hankkeen asiantuntijatyöryhmä

 • Kristiina Janhonen, KT, tutkija, Nuorisotutkimusseura, nuorten ruokakasvatuksen ja kouluruokailun asiantuntija
 • Susanna Järvinen, palvelutuotantopäällikkö, Tampereen Voimia
 • Marja Kinnunen, VTT, toiminnanjohtaja, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Tule ry, käyttäytymisen muutos-interventioiden ja elintapoihin vaikuttamisen asiantuntija
 • Kati Kuisma, ETM, ravitsemusasiantuntija, Suomen Sydänliitto ry, lasten ravitsemuksen ja ylipainon ehkäisyn asiantuntija
 • Heli Kuusipalo, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Mari Latvala, KM, kotitalouden ja terveystiedon opettaja, Tampereen kaupunki
 • Fiia Lujasmaa, KM, kotitalouden ja terveystiedon opettaja, Salon kaupunki
 • Saila Paavola, ETM, kotitalousopettaja, lasten ravitsemuksen ja Makukoulu-menetelmän asiantuntija
 • Sanna Talvia, KM, ETM, FT, terveystiedon opettaja, KEHUVA-hankkeen hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto, lasten ja nuorten ravitsemuskasvatuksen ja kouluruokailun asiantuntija
 • Raisa Valve, FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, elintapaohjauksen ja ruokapalveluiden asiantuntija
 • Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Kuopion kaupunki

Ohjausryhmä

 • Anni Helldan, kehittämispäällikkö, terveyden edistämisen määrärahat, THL
 • Jaakko Salo, perusopetuksen asiantuntija, OAJ
 • Arja Lyytikäinen, pääsihteeri, Valtion ravitsemusneuvottelukunta
 • Leena Auvinen, opetustoimenjohtaja, Kuopion kaupunki
 • Minna Huttunen, elintarvikeylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
 • Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Maria Salenius, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Marjaana Manninen, opetusneuvos, opetushallitus
 • Sanna Talvia, hankekoordinaattori, UEF

Jaa: