TIEDOTE: Koulu alkaa maistua

Oppilaat ja ruokalan keittäjä ruokasalin linjastolla.
Lasten ruokatottumukset paranevat, kun he saavat koulussa ruokakasvatusta. Maistuva koulu -hanke yhdistää opettajien, oppilaiden ja ruokapalveluhenkilökunnan sekä asiantuntijoiden voimat koulujen ruokakasvatuksen kehittämiseen.

Ruokakasvatuksella on mahdollista vaikuttaa lasten ruokatottumuksiin, joissa on havaittu haasteita. Aterioita korvataan välipaloilla, jotka usein sisältävät paljon sokeria tai suolaa. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä monet lapset syövät kovin harvoin, eivät edes kerran päivässä. Terveelliset ruokatottumukset on hyvä omaksua mahdollisimman varhain, jolloin ne edistävät terveyttä läpi elämän ja torjuvat ylipainon kehittymistä. On havaittu, että pelkkä tieto ei kuitenkaan johda toimintaan:

− Ruokakasvatukseen tarvitaan uusia lähestymistapoja, jotka pohjautuvat aisteihin ja tunteisiin sekä antavat oppilaille kokemuksia osallisuudesta. Tutkitusti oppilaille on myös tärkeää, että kouluruokailun ilmapiiri on rauhallinen ja he saavat viettää hetken yhdessä kavereiden kanssa, toteaa TtT Tanja Tilles-Tirkkonen Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä.

Peruskoulu tavoittaa koko ikäryhmän. Koulun ruokakasvatus ja koululounas ovat tärkeä osa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Kouluruokailu kuuluu jokaiseen koulupäivään ja sitä on luontevaa hyödyntää osana ruokakasvatusta. On myös tärkeä pysäyttää kouluaterian suosion lasku. Maksuton ateria parantaa lasten terveyttä ja tasa-arvoa, kun kaikilla koululaisilla on mahdollisuus nauttia monipuolinen lounas perheen tulotasosta riippumatta.

Ruoka tarjoaa huikeita mahdollisuuksia oppimiseen. Opetussuunnitelma velvoittaa koulut antamaan ruokakasvatusta, mutta sen tarkempia tavoitteita tai sisältöjä ei ole määritelty. Ruokateemojen avulla opitaan paitsi ruuasta myös esimerkiksi hyvinvoinnista, kulttuurista ja kestävästä kehityksestä:

− Ruoka on lapsille loputtoman mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ruokaa voi tutkia ja hämmästellä kaikilla aisteilla ja vaikka selvittää ruuan alkuperää ja valmistustapaa. Lisäksi ruoka-asiat ovat yhteydessä useisiin oppiaineisiin, ne tuovat luonnontieteet, historian ja kulttuurin havainnollisesti oppilaiden arkeen, kertoo Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen.

Maistuvaa koulua kehitetään yhdessä. Hankkeessa lähdetään koulujen tarpeista ja kootaan yhteen opettajat, oppilaat, ruokahuoltohenkilökunta sekä asiantuntijat kehittämään uutta toimintamallia. Malli evästää kouluja ruokakasvatuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Sopivaa opetusmateriaalia on jo paljon olemassa, se pitää vain saada käyttöön. Maistuvaan kouluun liittyvästä tutkimuksesta puolestaan saadaan työkaluja kuntien hyvinvointi- ja terveydenedistämistyöhön.

Maistuva koulu -hanke

  • toteuttaa Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta
  • mukana 5 kuntaa: Tampere, Kuopio, Salo, Järvenpää, Sotkamo
  • rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta
  • lukuvuonna 2018-19 mallia kehitetään 8 pilottikoulussa
  • 2019-20 mallia testataan ja tutkitaan 15 koulussa
  • lukuvuodesta 2020-2021 toimintamalli on valmiina käyttöön myös muissa kunnissa ja kouluissa.

Lisätiedot

Tanja Tilles-Tirkkonen

TtT, laillistettu ravitsemusterapeutti, tutkijatohtori

Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

tanja.tilles-tirkkonen@uef.fi

p. 050 3021552

Silja Varjonen

ETM, toiminnanjohtaja

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

silja.varjonen@ruukku.org

p. 040 5268475

Viitteitä

Tilles-Tirkkonen T, Nuutinen O, Sinikallio S, Poutanen K, Karhunen L: Theory-informed nutrition education curriculum Tools For Feeling Good promotes healthy eating patterns among fifth grade pupils: cross-sectional study. J Hum Nutr Diet 2018 Jun 10. doi: 10.1111/jhn.12568.

Berggren L, Talvia S, Fossgard E, Arnfjord UB, Hornell A, Olafsdottir AS, Gunnarsdottir I, Wergedahl H, Lagström H, Waling M, Olsson C: Nordic children’s conceptualizations of healthy eating in relation to school lunch. Health Education 2017; 117:130–147

www.maistuvakoulu.fi

#maistuvakoulu

Instagram: @maistuvakoulu

Facebook: Maistuva koulu

Kuva: Ullamaija Hänninen


Jaa: