Kehokiitollisuuspuu (nro 19)

 Printtaa

3-6 lk, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Uskonto ja ET, Ympäristöoppi

Tässä tehtävässä oppilaat askartelevat yhdessä luokan seinälle kiitollisuuspuun, jossa kiitetään omaa kehoa sen toiminnasta.

Tavoitteena on auttaa oivaltamaan, että keho on hyvin paljon muutakin kuin ulkonäkö. Tarkoitus on kiinnittää huomiota kehon toiminnallisuuteen ja toimintoihin, joista voi tuntea kiitollisuutta.  

”Katsottiin “Oma keho on supersankari” -video ja keskusteltiin videon pohjalta siitä, miten omasta kehosta on hyvä huolehtia. Tehtiin yhdessä luokan taululle kehokiitollisuuspuu.” (Opettaja, 2. lk)

Taustatietoa opettajalle – Toiminnalliset kehoteemat 

Aisteihin ja aistimuksiin liittyvä kehon toiminta (näkeminen, maistaminen, tunteminen, kuuleminen, haistaminen, mielihyvän tunteminen, tunteiden tunteminen)

Esimerkkinä:

“Olin kiitollinen hajuaististani samoillessani raikkaan tuoksuisessa metsässä.”

“Olin kiitollinen makuaististani syödessäni maukasta ruokaa.”

Fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkeeseen liittyvä kehon toiminta (esim. juokseminen, kävely, hyppääminen, uiminen, venyttely, liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, tasapaino, voima, kestävyys, energisyys, refleksit ja erilaisten liikuntamuotojen ja lajien toteuttaminen)

Esimerkkinä:

“Olin kiitollinen tasapainostani kävellessäni jäisellä kadulla.”

“Olin kiitollinen kyvystäni juosta liikuntatunnilla”.

Luovaan toimintaan liittyvä kehon toiminta (maalaaminen, piirtäminen, rakentaminen, kuvanveisto, kirjoittaminen, laulaminen, soittaminen, lukeminen, valokuvaus, kutominen, puutarhan hoito ja näytteleminen). 

Esimerkkinä:

“Olin kiitollinen kyvystäni piirtää ja maalata kuvataiteen tunnilla.”

Kehon toiminta, joka liittyy itsestä huolehtimiseen ja päivittäisiin rutiineihin (nukkuminen, päiväunet, lepääminen, syöminen, juominen, ruoan laittaminen, peseytyminen, kehosta huolehtiminen, esim. hampaiden peseminen jne.)

Esimerkkinä: “Olin kiitollinen siitä, että olin nukkunut yöni hyvin ja levollisesti.”

Valmistelut

Varaa tehtävää varten:

  • Muutama puun oksa
  • Värikkäitä papereita
  • Sakset
  • Piipunrasseja tai narua
  • Rei’ittäjä
  • Kyniä

Tehtävän toteutus

Voitte tehdä tehtävän kertaluonteisesti yhdellä oppitunnilla tai pidemmän ajan kuluessa puuta vähitellen kasvattaen.

Kiinnittäkää tehtävässä huomiota kehon toiminnallisuuteen ja havaitkaa sieltä toimintoja, joista tunnette kiitollisuutta.  

Tehtävässä jokainen oppilas askartelee itselleen omannäköiset lehdet, joihin kuhunkin lehteen kirjoitetaan yksi kehon toiminta, josta juuri nyt/tänään kokee kiitollisuutta. Kiinnittäkää lehdet oksiin esimerkiksi värikkäiden piippurassien avulla. Näin syntyy yhteinen kehokiitollisuuspuu. 

Tehtävän tukena voitte käyttää valmiita kehon toiminnallisuutta kuvaavia teemoja ja niistä annettuja esimerkkejä. Niiden avulla on ehkä helpompi oivaltaa, miten monenlaista toiminnallisuutta kehossa oikeastaan onkaan. Jokainen voi silti keksiä kiitollisuuden aiheita myös annettujen esimerkkien ulkopuolelta.

Jokaisen tavoitteena on myös pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä kiitollisuutta herättävät toiminnat merkitsevät itselle.  Miksi ne ovat itselle tärkeitä?

Keskustelkaa vielä lopuksi aiheesta, jolloin jokainen saa jakaa omia ajatuksiaan ja toiminnallisia ominaisuuksiaan juuri sen verran kuin kokee hyväksi.  

Tehtävän lähde: Tehtävä on muokattu KEHUVA-hankkeen materiaalipankista.

Vinkki! Puun voi myös halutessaan tehdä paperista seinälle tai vaikkapa omaan vihkoon. 

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: