Kehonkuva ja itsetunto (nro 159)

 Printtaa

3-6 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Uskonto ja ET

Tutustutaan hyvän itsetuntemuksen rakennuspalikoihin. Oppilaat myös harjoittelevat omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa tunnistamista.

Taustatietoa opettajalle

On tärkeää, että oppilaita kannustetaan arvostamaan itseään ja opetetaan, mistä hyvä itsetuntemus rakentuu. Näin itsetuntemusta pystyy myös tietoisesti kehittämään. Lapset jotka tunnistavat omia vahvuuksiaan tarvitsevat vähemmän muiden hyväksyntää tai tietynlaista ulkonäköä tuekseen tunteakseen olonsa hyväksi ja itsevarmaksi.

Kehonkuva tarkoittaa sananmukaisesti ajatuksiamme kehosta; miltä se näyttää ja miten se toimii. Itsetunto sen sijaan kertoo sisäisestä ajatusmaailmastamme ja koetusta arvostamme yksilöinä. Kehonkuva ja itsetunto yhdessä vaikuttavat siihen, miten koemme itsemme kokonaisuutena, eikä niitä voi täysin erottaa toisistaan. Yksilöt, joilla on hyvä itsetunto ovat tyypillisesti tyytyväisiä myös ulkoiseen olemukseensa. Samoin itsetuntoa kohottaa kehonsa hyväksi tunteminen, sekä omien vahvuuksiensa ja kykyjensä tunteminen.

Valmistelut

Tulosta itsellesi moniste “Positiivinen kehonkuva” sekä jokaiselle oppilaalle oma moniste “Minun vahvuuteni“.

Tehtävän toteutus

Lämmittely

Kirjoita taululle sana “kehonkuva” ja kysy oppilailta, mitä se heidän mielestään tarkoittaa. Täydennä taululle oppilaiden vastauksia.

Kysy oppilailta, mitä neuvoja he antaisivat ihmiselle, joka ei ole tyytyväinen omaan ulkonäköönsä. Anna tarvittaessa vinkkejä ja päätä tehtävä kertoen, että seuraavissa tehtävissä käydään aihetta tarkemmin läpi.

Tehtävä 1. Positiivisen kehonkuvan osa-alueita

Heijasta taululle lista asioista, jotka vaikuttavat positiiviseen kehonkuvaan (liite). Pyydä oppilaita keskustelemaan näistä osa-alueista pareittain tai pienissä ryhmissä.

  • Tietävätkö kaikki, mitä kohdat tarkoittavat? Käykää tarvittaessa yhdessä läpi, mitä milläkin lauseella tarkoitetaan.
  • Kuinka hyvin oppilailla täyttyy taululla esitetyt väittämät? Jäikö useampi kohta uupumaan ja jos jäi, miksi?
  • Kysy, onko oppilailla asioita, joita he tahtoisivat lisätä listalle.

Tehtävä 2. Omien vahvuuksien tunnistaminen

Pohjusta tehtävä kertomalla, että olemme paljon muutakin, kuin pelkkä ulkonäkömme. Jaa oppilaille moniste “Minun vahvuuteni” ja anna jokaisen täyttää oma paperinsa varmistaen, että jokaisella on useampi kohta ympyröitynä. Itsetuntoamme voi kohottaa esimerkiksi:

  • Hyvät ominaisuutemme ja luonteenpiirteemme
  • Taitomme ja kykymme
  • Läheiset ihmiset, joihin voimme luottaa ja joilta saamme tukea
  • Asiat, joiden tekemisestä nautimme ja joista olemme ylpeitä
  • Hyvät muistot kivoista hetkistä, ihmisistä ja onnistumisista

Tehtävän lähde: Positive body image for kids, Ruth MacConville 2017

Liitteet

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: