Kilohinnat ja hintavertailu (nro 23)

 Printtaa

3-6 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kotitalous, Matematiikka, Retket

Tässä tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tutustuvat elintarvikkeiden kilohintoihin ja soveltavat tietoa matematiikan laskuissa. Kotitehtävä herättelee tutkimaan kauppojen elintarviketarjontaa, pakkausmerkintöjä ja avartaa uusia näkökulmia ruokakaupassa asioinnille.

Huomio! Ennen tätä harjoitusta on hyvä tehdä harjoitus Elintarvikeviidakon viitat.

Valmistelut

 • Tulosta kullekin pienryhmälle oma Ruokien hintojen vertailutaulukko.
 • Varaa käytettäväksi teippiä.
 • Voit halutessasi tulostaa Elintarvikkeiden hintojen koonti -kohdan kysymykset paperille valmiiksi ryhmiä varten helpottaaksesi vastauksien kirjaamista.
 • Kiinnitä koontitaulukot luokan seinälle teipillä sellaiselle korkeudelle,
  että oppilaiden on helppo ylettyä kirjoittamaan niihin. Kirjaa viivalle kotitehtävän mukaisesti joka taulukkoon eri elintarvikeryhmä.

Tehtävien toteutus

Tehtävä 1. Tutkimusmatka ruokakauppaan – kotitehtävän käsittely (Elintarvikeviidakon viitat -kotitehtävä)

Voit herätellä edelliseltä harjoituskerralta läksyksi saadun kotitehtävän jälkipohdintaa esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

 • Miltä tuntui tarkastella kaupassa ruokia?
 • Oliko kauppareissu erilainen kuin yleensä?
 • Löysittekö uusia tuotteita?
 • Oliko helppo löytää tehtävään vaaditut tiedot?
 • Pyysittekö kaupan henkilökunnalta apua?

Tehtävä 2. Ruokien hintojen koonti ryhmittäin

Pyydä oppilaita täyttämään kotitehtävässä löytämänsä tiedot yhteisiin taulukkoihin elintarvikeryhmittäin. Oppilaat voivat kirjata ryhmän koosta riippuen kaikkien ruokien tiedot tai vain yhden ruuan tiedot kustakin elintarvikeryhmästä.

Jaa luokka kuuteen ryhmään ja jaa yksi koontitaulukko jokaiselle ryhmälle käsiteltäväksi. Ohjeista ryhmät tarkastelemaan ruokia ja niiden hintoja eri näkökulmista:

 • Ryhmien tulisi etsiä vastaukset esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
 • Millä tämän elintarvikeryhmän ruualla on kallein kilohinta?
 • Millä ruualla oli halvin yksikköhinta? Entä kallein?
 • Millä ruualla oli pienin pakkauskoko? Entä suurin?
 • Oliko jollekin ruualle annettu merkki tai kirjattu muita huomioita?
 • Ovatko ruuat hyvin erilaisia tai tuntemattomia?
 • Yllättikö jokin tieto?

Kun ryhmät ovat pohtineet ja kirjoittaneet vastaukset paperille, käykää kysymyksiä yhdessä läpi. Ne voidaan käydä läpi elintarvikeryhmittäin tai kysymys kerrallaan, jolloin vertailu tapahtuu myös eri ryhmien välillä.

Tehtävä 3. Mitä puntari tekee?

Selvitä kysyen oppilailta, mitä vihannesosaston puntarit tekevät? Käy tarkkaan läpi puntarin tarkoitus ja sen toteuttama laskutoimitus.

Poimi hedelmä- ja juuresryhmän taulukoista muutamat elintarvikkeet, ja kirjoita niiden tiedot taululle. Pyydä oppilaita kirjaamaan tiedot omiin vihkoihinsa ja laskemaan jokaisen hedelmän ja juureksen hinnat, kun niitä ostetaan esimerkiksi 100 g, ½ kg ja 1,300 kg. Käykää lopuksi läpi oikeita vastauksia.

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Liitteet

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: