Viestintä koteihin kouluruokailusta (nro 145)

 Printtaa

Koti, Ruokapalvelut, Yhteistyö

Koulun ja kodin yhteinen ja yhdensuuntainen ruokakasvatus on todellinen ja käytännöllinen tapa edistää oppilaiden ruokailutottumuksia ja hyvinvointia. Siten on tärkeää, että koulu ottaa mukaan vanhemmat kouluruokailun arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteisiin keskusteluihin koulussa toteutetusta ruokakasvatuksesta ja sen tavoitteista.

Miten edistää koulun ja kodin yhteistyötä?

Tässä muutamia hyväksi havaittuja keinoja kodin ja koulun yhteistyön lisäämiseen:

Kouluruokaa kotiväelle

Vanhempien kannustava suhtautuminen kouluruokailuun edistää omalta osaltaan kouluruokailusuosituksen toteutumista – mutta millaiset käsitykset vanhemmilla on koulussa tarjottavasta ruuasta?

Kutsukaa oppilaiden vanhemmat tutustumaan kouluruokaan ja välipalaan käytännössä, esim. lauantaikoulupäivän, vanhempainillan tai muun vanhemmille suunnatun tapahtuman yhteydessä. Lue lisää toteutusideoita ideakortista Syödään yhdessä -vanhempainilta.

Kouluruokailu ja ruokakasvatus teemana vanhempainillassa

Vanhempainillat ovat hyvä väylä kodin ja koulun väliseen keskusteluun ja mielipiteiden kuulemiseen.

Ottakaa vanhempainillan teemaksi kouluruokailu ja koulun ruokakasvatus – keskustelkaa kouluruokailun ja ruokakasvatuksen tavoitteista ja tiedottakaa koulun toimintakäytännöistä sekä kotiväen toiveista. Samalla voitte vaikkapa tutustua oppilaiden omiin töihin kouluruokailusta. Tutustu valmiisiin materiaaleihin ja toteutukseen ideakortista Kouluruokailu ja ruokakasvatus -vanhempainilta.

Tiedotteet kotiin kouluruokailusta ja sen pelisäännöistä

Kodin ja koulun yhteistyön lisäämiseksi oppilaiden vanhempia on hyvä tiedottaa säännöllisesti koulussa toteutettavan ruokakasvatuksen tavoitteista ja toteuttamistavoista. Lähettäkää oppilaiden vanhemmille tiedotteet kouluruokailusta ja sen pelisäännöistä kotiin joka lukuvuoden alussa esim. sähköisen alustan kautta.

Tutustu ideakorttiin Meidän talon pelisäännöt ja hyödynnä viestintämateriaaleja kouluruuasta, myös monilla eri kielillä.

Säännölliset palautekyselyt ja kouluruokaviestit

On tärkeää, että myös oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus palautteen antoon kouluruokailusta. Palautteen voi kerätä helposti koulun sähköisen alustan kautta. Samalla voitte tiedottaa säännöllisesti kouluruokailusta kotiväelle.

Lue lisää koulun ja kodin yhteistyöstä: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus 2017, s. 46-47.

Vinkki! Ideapankista löytyy lisää ideakortteja, jossa otetaan kotiväki mukaan ruokakasvatukseen. Valitse kohderyhmäksi Koti.

Ideoiden lähde: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus 2017

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: