Kotitalousopetus alakoulussa (nro 26)

 Printtaa

3-6 lk, Esiopetus -1-2 lk, Ideoita opetukseen, Kotitalous

Kotitalousopetusta voidaan järjestää jo alakoulussa (POPS 2014). Kotitaloudessa harjoitellaan kodin arjessa tarvittavia perustaitoja. Tämän tehtäväkortin liitteenä löydät tuntisuunnitelmat alakoulun kotitalouden perus- ja jatkokursseille. Jatkokurssille on yhdistetty myös makukoulu-harjoituksia.

Taustatietoa opettajille 

Kotitaloudessa harjoitellaan kodin arjessa tarvittavia perustaitoja, jotka liittyvät ruokaan, puhtauteen, yhdessä elämiseen ja kestävään talouteen. Kotitalousopetuksen tavoitteena on oppia toimimaan tavoitteellisesti ja ottamaan pitkäjänteistä vastuuta omasta toiminnasta. Kurssilla oppilas rohkaistuu ja innostuu osallistumaan kodin arjen toimintoihin sekä oppii lisää yhdessä kotiväen ja muiden läheisten kanssa.  

Kurssien sisällöt 

Kuuden viikon kurssissa painottuu opetussuunnitelman kotitalousopetuksen sisällöistä:  

  • Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (S1)
  • Asuminen ja yhdessä eläminen (S2)
  • Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa (S3)

Kotitalousluokassa pidettävässä lyhyessä kurssissa korostetaan käytännön toimintataitoja (T 1-5).  

Lisäksi kasvatetaan laaja-alaista osaamista yhdessä työskennellen:

  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
  • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 
  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Arviointi 

Lyhyt kurssijakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin suorituksen arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtävien suorittamiseen siten, että jatkuvaa arviointia hyödynnetään kehämuotoisen oppimisprosessin kannustimena. Sekä opettajan että vertaisarvioinnin kautta saatavaa palautetta havainnollistetaan osaamismerkein, joita voi ehdottaa opettaja tai ryhmätoveri. Oppimisprosessiin kuuluvat keskeisesti kotitehtävät, joita suoritetaan kodin luvalla ja kodin määrittelemin ehdoin.  

Lue lisää: Kotitalouden tukimateriaali. Opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6.

Tuntisuunnitelman on kehittänyt kotitalousopettaja Fiia Lujasmaa Armfeltin koulussa lukuvuonna 2018-2019.

Liitteet

Peruskurssi:

Hilpeä hiiva -diasarja kotitehtävää varten

Syö hyvää -video: Ateriarytmi

Jatkokurssi:

Lisätietoja löytyy myös seuraavilta Opetushallituksen verkkosivuilta: Kotitalouden opetuksen oppimisjatkumo varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja Kotitalous perusopetuksessa.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: