Koululounas ja lautasmalli (nro 28)

 Printtaa

3-6 lk, Esiopetus -1-2 lk, Kestävät ruokavalinnat, Kouluateria, Monipuolinen ruokavalio, Ympäristöoppi

Lautasmalli kuvaa täysipainoista ateriakokonaisuutta, ja auttaa oppilaita kouluaterian koostamisessa. Tämän tehtävän tarkoituksena on havainnoida koululounaan täysipainoisuutta lautasmallia apuna käyttäen.

“Aiomme tehdä tämän saman seurantatehtävän vielä toisen kerran syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella.” (Opettaja, 3. lk)

”Selvitimme oppilaiden kanssa lautasmallia ja lautaselta löytyviä ruokaryhmiä. Tämän lisäksi meillä oli kolme viikkoa kestävä tehtävä ruokailuissa. Tehtävässä hyödynsimme passipohjaa. Harjoittelimme mm. veitsen ja haarukan käyttöä.” (Erityisopettaja, 1.-2. lk)

”Lapset seurasivat viikon ajan oman lautasmallin syntymistä päivittäin kouluruokailussa. Pidimme aiheesta yhden oppitunnin luokassa.” (Opettaja, 6. lk)

Taustatietoa opettajalle

Lautasmalli

Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus (2017) tiivistää asian näin:

”Vaikka ruokalista ja ateriat on suunniteltu täysipainoisiksi ja suositukset täyttäviksi, ainoastaan syöty ruoka ravitsee. Lautasmalli kuvaa täysipainoista ateriakokonaisuutta. Se auttaa kokonaisen aterian suunnittelussa ja koostamisessa sekä oppilaiden ohjauksessa ruokailutilanteissa.

Lautasmalli voidaan toteuttaa monella eri tavalla, ja perusperiaatteena on se, että puolet lautasesta täytetään kasviksilla (tuoreina ja/tai kypsennettyinä), neljäsosa perunalla, pastalla tai viljalisäkkeellä sekä toinen neljäsosa ruokalajilla, jossa on lihaa, kalaa, munaa, palkokasveja tai pähkinöitä/siemeniä. Lautasmalli kuvataan aina kokonaisena malliateriana, jossa mukana ovat ruokajuoma, leipä, margariini ja salaatinkastike tai öljy.

Malliaterian esittämiseen on useita erilaisia tapoja. Luonteva paikka malliaterialle on linjaston alussa, josta oppilaat voivat ottaa mallia erilaisten ateriakokonaisuuksien koostamiseen.”

Lapsen lautasmallissa aterian eri osien suhteet säilyvät, mutta annoskoko on pienempi kuin aikuisilla.

Valmistelut

Tarvittavat materiaalit:


Leimakortti kouluruokailuun

Tehtävän toteutus

Keskustele oppilaiden kanssa lautasmallista. Kerro luokalle esimerkkikuvan avulla miksi lautasmalli on kätevä, mikä se käytännössä on ja mistä osista se koostuu.

Käykää yhdessä läpi lautasmallin kaikki seitsemän osaa: 1) Kasvikset 2) Peruna, pasta tai viljalisäke 3) Lihaa, kalaa, munaa tai palkokasveja sisältävä ruokalaji 4) Ruokajuoma 5) Leipä 6) Leipärasva 7) Salaatinkastike.

Pohtikaa kuinka lautasmallia voi soveltaa eri ruokalajeihin. Täysipainoisen aterian voi lautasmallin avulla koostaa mistä ruuasta vain. Voit käyttää havainnollistamiseen kuvaa erilaisista lautasmallin mukaisista aterioista.

Seuraavat kysymykset auttavat kiinnittämään huomiota ruokavalion monipuolisuuden kannalta tärkeisiin asioihin, jotka saattavat ruokaillessa unohtua:

  • Oliko lautasellasi kasviksia?
  • Söitkö täysjyväleipää?
  • Oliko leivälläsi kasviöljyä sisältävää levitettä? Entä salaatissa öljykastike?
  • Joitko maitoa tai kasvijuomaa?

Havainnointi kouluruokailussa

Jaa ”Kokosin koululounaan lautasmallin mukaisesti” -kortit oppilaille ja sopikaa viikko, jolloin käytätte kortteja koululounaalla. Varaa kouluruokailuun mukaan kynä/tussi/leimasin, jolla merkitään onnistumiset kortille.  

Leimatkaa kortti, kun oppilas itse kokee koonneensa koululounaan lautasmallin mukaisesti. Muistuta tarvittaessa mitä kaikkia osia täysipainoiseen ateriaan kuuluu.

Havainnoikaa kouluruokailussa kuinka ruoka-/ateriapalvelu esittää malliannoksen linjastolla. Kouluravintolan työntekijältä kannattanee kysyä etukäteen millainen toimintatapa heillä on malliannoksen esillepanossa.  

Kokemusten jakaminen

Kootkaa keskustellen yhteen oppilaiden kokemuksia korttien käytöstä ja lautasmallin havainnoinnista. Voit herätellä keskustelua Miltä lautasesi näyttää -kuvan avulla.

  • Mitä lautasmallista jäi mieleen? Mitä osia se sisälsikään?
  • Mitkä lautasmallin osat löytyivät useimmin tarjottimeltasi?
  • Jäikö jokin osa helposti puuttumaan? Miksi?
  • Huomasitko ottavasi ruokaa eri lailla viikon aikana?
  • Kuinka kokosit lautasmallin keitto- tai puuropäivänä?

Liitteet

Vinkki! Onhan teidän koulussanne lautasmalli esillä? Sen voi esittää myös sähköisesti, nappaa idea kortista Esimerkkilautanen esille.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: