Koululounas meillä ja muualla (nro 29)

 Printtaa

3-6 lk, Esiopetus -1-2 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kuvataide, Ruokakulttuurit, Ympäristöoppi

Miten kouluruokailu eroaa meillä ja maailmalla? Tehtävässä tutustutaan eri maiden kouluruokailuun ja pohditaan, mikä kouluruokailun merkitys on.

”Etäopetuksessa, ruokakassien aikana: jokainen oppilas teki itsenäisesti esityksen vertailuista Slides:llä -> tekemiseen kaksi oppituntia, esittelyihin 1 h.” (Opettaja, 6. lk)

Valmistelut

Tutustu aiheeseen ELO-säätiön sivuilla. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa eri maiden koululounaista, sekä linkkejä, videoita ja kuvia, joita voitte hyödyntää oppitunnilla.

Tehtävän toteutus

  • Tutustukaa yhdessä kouluruokailuun eri maissa: Miten eri maiden kouluruokailu eroaa Suomesta? Mitkä asiat tulivat yllätyksenä? Mikä kiinnosti teitä? Mistä haluaisitte kertoa muillekin?
  • Miettikää, mitä ja miten haluaisitte kertoa muille erilaisista kouluruokailutavoista ympäri maailman. Voitte toteuttaa tehtävän esimerkiksi kuvataiteen tunnilla: piirtäkää, maalatkaa tai printatkaa kuvia eri maiden koululounaista ja järjestäkää niistä näyttely ruokalan seinälle.

Tehtävän lähde: ELO-säätiö

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: