Kouluruoka-agentit (nro 230)

 Printtaa

3-6 lk, 7-9 lk, Kouluruokailu, Ruokapalvelut

Tämä ideakortti tarjoaa kouluille vinkkejä kouluruokailun kehittämiseen oman koulun lähtökohdista, vahvasti oppilaita osallistaen. Kouluun voidaan perustaa kouluruoka-agenttien tiimi tai hyödyntää agenttitoiminnan ideoita osana kouluravintolaryhmän tai oppilaskunnan kokousta. Materiaalia saa käyttää soveltuvin osin, napsi parhaat rusinat tästä pullasta! 

Mikä kouluruoka-agentti?

Kouluruoka-agentit kehittävät oman koulun kouluruokailua. Agentit muodostavat agenttitiimin, johon kuuluu oppilaita, opettajia ja keittiön väkeä. Kouluruoka-agenttitiimi pyrkii yhdessä löytämään vastauksia ja ratkaisuja kouluruokailun kehittämiseksi. 

Agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, johon sisältyy itse ruuan lisäksi myös esimerkiksi ruokailun sosiaalinen merkitys, kouluravintolan viihtyisyys, jonotus, ruokailuaika- ja ajankohta, ruuan mieluisuus, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa. 

Agenttitiimin tavoitteena on 

 • Osallistaa oppilaat kouluruokailun kehittämiseen 
 • Yhteistyö oppilaiden, opettajien ja ruokapalvelutyöntekijöiden välillä – kehittämisideoiden jakaminen puolin ja toisin 
 • Hyvän kouluruokailuhengen nostattaminen koko koulussa

Miten agenttitiimi perustetaan? 

Rehtori, ruokapalvelun edustaja ja opettaja sopivat agenttitiimin perustamisesta. Oppilasedustukseen tulisi valita monipuolisesti oppilaita esimerkiksi eri luokilta, luokka-asteilta ja vaikka oppilaskunnasta. Tärkeää on myös innostus kouluruokailun kehittämiseen! 

Agenttitiimi voi tavata esimerkiksi muutaman kerran lukukaudessa tai kuukausittain. Ajankohta olisi hyvä sopia niin, että mahdollisimman moni pääsee paikalle. 

Toiminta kannattaa aloittaa tilannekartoituslomakkeen täyttämisellä. Sen perusteella voidaan pohtia, miten juuri teidän koulunne ruokailua kannattaisi lähteä kehittämään! Palatkaa myöhemmin lomakkeeseen katsomaan, miten olette saavuttaneet tavoitteitanne. Ottakaa myös tavoitteeksi hakea Kouluruokadiplomia. Lisätietoa Kouluruokadiplomista löydät täältä

Mitä kouluruoka-agenttitiimi voi tehdä? 

Agenttitiimi voi saada aikaan vaikka mitä! Tässä muutamia ideoita: 

 • Kertokaa agenttitiimin perustamisesta kaikille koulun oppilaille ja aikuisille vaikka yhteisessä tilaisuudessa tai aamunavauksessa. Kertokaa kouluruokailun kehittämistavoista myös koteihin vanhempainillassa.
 • Oppilaille ja heidän huoltajilleen voidaan järjestää yhteinen aamupala, lounas tai välipala kouluravintolassa, ja samalla esitellä huoltajille kouluruokailua.
 • Esitelkää visuaalisesti ruokalassa, mistä ruoka tulee. Oppilaat voivat esimerkiksi itse askarrella kuvaamataidon tai käsityön tunneilla julisteita tai muita teoksia. Lasipurkkeihin voi esimerkiksi laittaa kuivaa ohraa ja riisiä, ja julistein ja kuvin havainnoida ruuan reittiä pellolta lautaselle.
 • Voidaan laatia ruokalan jonotuspaikalle ohje, jonka avulla oppilaat harjoittelevat oman nälkätilanteensa arviointia.  Tässä voi hyödyntää esimerkiksi “nälkämittaria” harjoituksesta Mitä on kylläisyyden tunne? (nro 76).
 • Voidaan laatia kouluruokalaan ruokarauhaa edistävät säännöt. Säännöissä voidaan nostaa esiin esimerkiksi erilaisten ruokavalioiden hyväksyminen.   
 • Agenttitiimi voi hakea Kouluruokadiplomia omalle koululle!  
 • Agenttitiimiä kannattaa tuoda esiin koulun verkkosivuilla, ruokapalvelun viestinnässä sekä muille oman kunnan kouluille. Lähikoulujen agenttitiimit voivat jakaa keskenään parhaita käytäntöjä ja haastaa toisiaan esimerkiksi vuosittaisessa tapaamisessa tai yhteisessä someryhmässä.  
 • Kouluravintolan melun vaimennusta voi parantaa esim. tekstiileillä ja muilla somisteilla. 
 • Luokkien kanssa voi sopia kouluravintolan järjestysvuoroista ja -tehtävistä (pöydän pyyhkiminen jne.).  
 • Kouluravintolan voi koristella teemaviikkojen tai vuodenaikojen mukaan.  
 • Järjestetään oppilaille tai oppilasryhmille vierailu koulun keittiöön.   
 • Koulun keittiön henkilökunnalle voi tehdä nimilaput ja esitellä heidät muulle koulun väelle esim. aamunavauksessa.  

Lataa tilannekartoituslomake täältä!

Toimintamallin ja alkuperäisen tilannekartotoituslomakkeen on kehittänyt Ruokatieto. Kouluruoka-agenttitoiminta perustuu Helsingin kaupungin opetusviraston malliin, jossa pilotoitiin ravintolatoimikuntahanketta. Pilotissa kehitettiin ja luotiin malli koulujen ja toisen asteen oppilaitosten ravintolatoimikuntatoiminalle, lisättiin lasten ja nuorten osallisuutta sekä kehitettiin ruokakulttuuria opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: