Kouluruokailun pelisäännöt (nro 38)

 Printtaa

3-6 lk, Äidinkieli, Esiopetus -1-2 lk, Kouluruokailu, Ruokakulttuurit, Ruokapalvelut

Sovitaan yhdessä luokan tai koulun yhteiset pelisäännöt kouluruokailuun. Yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen mahdollistaa sekä oppilaille että opettajille viihtyisän ja rauhallisen ateriointihetken. Näihin sääntöihin sitoutuvat myös opettajat!

“Saatiin koululle yhteiset sopimukset ruokailutilanteeseen kaikkien luokkien yhteistyönä.” (Opettaja, 6. lk)

”Yksi kokonainen oppitunti idean parissa soveltaen ja muokaten. Lisäksi loimme yhdessä luokan kanssa ruokailuun pelisäännöt, joita seurattiin koko viikon ajan lomakkeella.” (Opettaja, 2. lk)

“Jatkettiin [ideakortti 91 jälkeen] samoissa pienryhmissä eli oppilaiden ajatukset kouluruokailun vahvuuksista ja heikkouksista “jalostettiin” kouluruokalan ohjeiksi ja säännöiksi. Pohdittiin, miten ruokailutilanteesta saadaan mahdollisimman viihtyisä ja rauhallinen tapahtuma.” (Opettaja, 2. lk)

Valmistelut

Tarvittavat materiaalit:

Ennakkotehtävä: Havainnoiva kouluruokailija

Pyydä oppilaita olemaan silmät ja korvat tarkkoina kouluruokailussa. Voit pyytää heitä pohtimaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Onko kouluravintolassa rauhallista? Miksi on tai ei ole?
 • Onko kouluravintola viihtyisä? Miksi on tai ei ole?

Tehtävän toteutus

Jaa oppilaat tai pyydä heitä jakautumaan pienryhmiin (4-5 oppilasta/ryhmä).

Teeman käsittely ja ideointi:

Ohjeista oppilaita kirjaamaan ennakkotehtävän havaintonsa kouluravintolasta. Ohjaa seuraavaksi oppilaita pohtimaan pienryhmissä:

 • Mitkä asiat vaikuttavat kouluravintolan rauhallisuuteen?
 • Mitkä asiat vaikuttavat kouluravintolan viihtyisyyteen?
 • Millainen on onnistunut ruokahetki?
 • Kuinka jokainen voi tehdä koululounaasta mukavamman itselle ja toisille?
 • Miten haluaisin, että muut käyttäytyvät koululounaalla?

Kannusta ja innosta oppilaita pohtimaan kouluruokailun eri vaiheita ja asioita, joilla näihin voi vaikuttaa.

Ideoiden/ajatusten esittely:

Voit ladata julistepohjan pdf:nä tästä.

Pyydä jokaista ryhmää vuorollaan kertomaan työskentelyssä nousseet ideat ja ajatukset. Tiivistäkää ryhmien ajatuksia yhdessä luokan pelisääntöjen muotoon ja kirjatkaa nämä kaikkien näkyville. Koostakaa yhdessä työstetyt pelisäännöt valmiiseen julistepohjaan tai isolle kartongille. Kirjoittakaa kartongin ylälaitaan esim. meidän koululounaalla alalaitaan voi jättää tilaa jokaisen oppilaan allekirjoitukselle. Allekirjoituksella jokainen voi osoittaa sitoutuvansa noudattamaan pelisääntöjä. Pelisääntöjen rakentaminen yhdessä keskustellen ja hyvässä yhteisymmärryksessä on tärkeää sitoutumisen kannalta. Opettajalla voi olla ajatusten tiivistäjän rooli, jotta pelisäännöt muotoutuvat napakoiksi.

Vinkkilista:

Yhteisiä pelisääntöjä kannattaa luoda positiivisiksi. Kieltojen sijaan nostakaa esiin asioita, joita haluatte tehdä ja toimintatapoja, jotka ovat kivoja sekä itseä että muita kohtaan. Yhdessä sovitut pelisäännöt voivat olla esimerkiksi tällaisia:

 • Otan selvää mitä tänään on ruokana.
 • Tiedän, että syömällä kouluruokaa jaksan keskittyä ja oppia tunneilla.
 • Annostelen ruokaa nälkäni mukaan. Tiedän, että voin hakea lisää tarvittaessa.
 • Otan kaikkea ruokaa lautaselle.
 • Annan jokaiselle ruokarauhan.
 • Ruokailen siististi ja korjaan jälkeni.
 • Maistan rohkeasti kaikkea – edes vähän.
 • Kannustan kavereita syömään kouluruokaa.
 • Keskityn ruokahetkeen.
 • Puhun ruuasta arvostavasti.
 • Annan toisten nauttia myös ruuista, jotka eivät ole minulle niin mieluisia.
 • Pyrin välttämään ruuan roskiin heittämistä.
 • Päätän ruokailun, kun olen tullut kylläiseksi.
 • Kiitän keittiötä, kun palautan astiani.

Jatkotehtävä:

Voitte tehdä myös luokkanne kanssa myös jatkotehtävän “Minä onnistun koululounaalla“, jossa oppilaat saavat itse arvioida hymiöillä kuinka kirjatut pelisäännöt toteutuivat kouluruokailussa. Itsearviointi muistuttaa oppilaita yhdessä sovituista pelisäännöistä.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: