Kouluruokatoimikunta ja -vaikuttajat (nro 40)

 Printtaa

Ruokapalvelut, Yhteistyö

Perusopetuslain mukaan oppilaiden tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Oppilaiden osallisuutta lisää mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailuun ja koulun ruokaympäristöön. 

”Oppilaskunnan hallitus (oppilastiimi) ideoi ja toteutti oppilaskunnan ja keittiön kanssa yhteistyössä mieliruokakyselyn ja mieliruokapäivän nimeltä “Keittiön yllätys”. Oppilaiden toiveita kuunnellen laadittiin päivän menu ja oppilastiimi leipoi yllätykseksi kaikille mokkapalat.” (Opettaja, 2. lk)

Miten osallistaa oppilaita kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen?

Kouluruokailun kehittämiseen oppilaita osallistaen on kehitetty erilaisia toimintamalleja, kuten:

  • Kouluruokailu- tai ravintolatoimikunta, joka osallistuu kouluruokailun suunnitteluun ja kehittämiseen.
  • Kouluruoka-agentit tai kouluruokavaikuttajat, jotka kehittävät oman koulun kouluruokailua.
  • Oppilaskunta käsittelee ja keskustelee säännöllisesti kouluruokailuun liittyvistä asioista.  
  • Ruokapalvelu voi perustaa kuntaan ruokaraadin, johon kerätään edustajia eri kouluista.

Kouluruoka- tai ravintolatoimikunta 

Ruoka- tai ravintolatoimikunnan kutsuu koolle rehtori. Toimikuntaan valitaan edustaja (vähintään) oppilaista, opetushenkilökunnasta, kouluterveydenhuollosta ja ruokapalveluhenkilöstöstä piiristä. Lisäksi toimikuntaan voidaan kutsua huoltajien edustaja ja tarvittaessa myös koululääkäri, -kuraattori tai -psykologi. Oppilasjäseniä kannattaa olla toimikunnassa vähintään kaksi. 

Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Toimikunnassa keskustellaan ruokailun sujumisesta, tarjotuista ruokalajeista ja muista ruokailuun ja koulun ruokaympäristöön liittyvistä asioista. Toimikunta käsittele kouluruokailusta kerättyä palautetta. Toimikunta esittää kehittämiskohteita, mutta tärkeää on myös tunnistaa asiat, joissa on yhdessä onnistuttu.  

Kouluruoka-agentit ja -vaikuttajat 

Kouluruoka-agentit muodostavat agenttitiimin, johon kuuluu oppilaita, opettajia ja keittiön väkeä. Yhteisen pöydän ääressä keskustellaan koulun omasta kouluruokailusta, sen hyvistä ja huonommistakin osasista. Kouluruoka-agenttitiimi pyrkii yhdessä löytämään vastauksia ja ratkaisuja kouluruokailun kehittämiseksi. 

Kouluruoka-agenttitoimintaan voit tutustua erillisen ideakortin avulla. Materiaali perustuu Ruokatiedon kehittämään Kouluruoka-agenttitoimintaan.

Kouluruokailu oppilaskunnan käsiteltäväksi 

Mikäli koulussa ei ole erillistä kouluruokatoimikuntaa tai -agenttitiimiä, voi oppilaita osallistaa lisäämällä kouluruokailun oppilaskunnan kokousten asialistalle. Näihin kokouksiin pyydetään paikalle myös rehtori ja ruokapalvelun edustaja. Oppilaskunnan edustajat voivat kerätä palautetta kouluruokailusta omissa luokissaan. Työkaluna voi käyttää SWOT-analyysiä.

Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

POPS 2014

Lähde: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus 2017

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: