Kunnioittaminen on taitolaji (nro 187)

 Printtaa

3-6 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Uskonto ja ET, Ympäristöoppi

Huomaa itsesi hyväksi – sellaisena kuin olet. Opetellaan kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta ja itseä, mikä voi johtaa hyvinvointia edistäviin tekoihin.

Valmistelu

 • Lue loppupohdinnan Talo-vertauskuva itseksesi ääneen ennen tuntia.

Toteutus

Tehtävä 1: Väitteiden pohdinta

Kirjoita palloilla merkityt väittämät taululle. Lue ne yksitellen läpi ja pyydä jokaista kirjoittamaan ne vihkoonsa siten, että jokaisen väittämän jälkeen jätetään pieni kirjoitustila. Pyydä oppilaita sitten pohtimaan kutakin väittämää itsekseen ja kirjoittamaan kunkin väittämän jälkeen siitä heränneet ajatukset. Anna oppilaille noin 10 minuuttia aikaa tehdä se.

 • Hiljainen ihminen on heikko.
 • Itserakas on vahva.
 • Hyvä ulkonäkö lisää itsevarmuutta.
 • Pituus lisää itsetuntoa.
 • Televisiossa tai mediassa kaikilla on hyvä itsetunto.
 • Puheliaalla ihmisellä on hyvä itsetunto.

Tehtävä 2: Itsetunto

Keskustelkaa siitä, mitä itsetunto on ja mitä se ei ole.

Mitä itsetunto on:

 1. Tunnetta, että olen hyvä.
 2. Itseluottamusta ja itsensä arvostusta.
 3. Oman elämänsä näkemistä ainutkertaisena.
 4. Kykyä arvostaa muita ihmisiä.
 5. Itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja riippumattomuutta muiden
  mielipiteistä.
 6. Epäonnistumisten ja pettymysten sietämistä.

Mitä itsetunto ei ole:

 1. Samaa kuin itsevarma esiintyminen tai ulkoinen menestyminen.
 2. Pelkkää itsevarmuutta ja itsensä näkemistä ainoastaan positiivisena.
 3. Sosiaalista rohkeutta.
 4. Itsekkyyttä.

Keskustelkaa tämän jälkeen väitteiden herättämistä ajatuksista:

 • Mitkä asiat tekevät meistä tärkeitä ja hyviä?
 • Tarvitseeko kunnioitusta ansaita?
 • Huomasitteko jotakin, mitä ette olleet aikaisemmin ymmärtäneet
 • Ajatteletteko nyt itsetunnosta erilailla kuin ennen?

Tehtävä 3: loppupohdinta

Rauhoita tunnin lopussa oppilaat istumaan mukavasti ja pyydä heitä olemaan aivan hiljaa sekä sulkemaan silmänsä. Lue seuraava vertauskuva nimeltä Talo rauhallisesti läpi, pitäen tauon jokaisen lauseen välissä. Anna näin oppilaille aikaa miettiä kertomusta ja sen merkitystä.

”Olet kuin talo, täynnä huonekaluja. Huonekalut eivät ole, eivätkä voi koskaan olla, yhtä kuin talo. Huonekalut ovat talon sisältö. Talo ainoastaan pitää sisällään huonekaluja ja on se paikka, jossa huonekalut voivat olla huonekaluja. Se, pidetäänkö huonekaluja hyvinä vai huonoina, ei kerro mitään talon arvosta. Sinä olet talo, mutta et huonekalut. Ajatuksesi ja tunteesi ovat huonekalut. Samoin kuin huonekalut eivät ole talo, ajatuksesi ja tunteesi eivät ole sinä. Ne ovat kokemuksia, joita sinulla on, samoin kuin huonekalut.”

Metaforan lähde: Lappalainen Raimo ym. Metafora 19. Talo, Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännön terapiatyössä, Tampere: SKT Oy 2004

Selitä oppilaille vertauskuvan merkitys. Vertauskuvan tarkoituksena on kertoa, että jokainen on hyvä ja arvokas sellaisena kuin on. Jokaisen tulisi siksi hyväksyä itsensä omana itsenään huolimatta ajatuksistaan ja tunteistaan.

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: