Maistuva viikko (nro 49)

 Printtaa

3-6 lk, Ateriarytmi, Esiopetus -1-2 lk, Kouluateria, Monipuolinen ruokavalio, Tietoinen syöminen, Ympäristöoppi

Maistuvan viikon aikana oppilaat seuraavat omia ruokailutottumuksiaan ja kirjaavat havaintojaan ylös: Miten lautasmalli toteutui lounaalla? Tuliko joka aamu syötyä aamupala ennen kouluun lähtöä?

Huomio! Teemaviikkoa ennen kannattaa tehdä harjoitukset lautasmallista ja ateriarytmistä.

Valmistelut

Tulosta oppilaille “Maistuva viikko” -taulukko.

Tehtävän toteutus

Kiinnittäkää luokassa yhden viikon ajan huomio ateriarytmiin ja lautasmallin toteutumiseen. Kerratkaa lautasmalli ja ateriarytmi ennen viikon toteuttamista.

Jaa oppilaille moniste “Maistuva viikko”. Oppilaat täyttävät sen viikon aikana raksittamalla kohdat, jotka toteutuvat. Katsokaa yhdessä viikon päätyttyä, miten eri tavoitteet ovat täyttyneet. Tuloksia ei ole tarkoitus vertailla oppilaiden kesken, vaan jokainen oppilas tekee tätä itseään varten. Voitte lopuksi pohtia, miten tavoitteiden toteuttamista voisi helpottaa.

Ohjeista oppilaita viemään täytetty taulukko kotiin ja keskustelemaan siitä myös omien vanhempien kanssa.

Liitteet:

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: