Median vaikutus ruokaympäristöömme (nro 55)

 Printtaa

3-6 lk, Äidinkieli, Esiopetus -1-2 lk, Ideoita opetukseen, Medialukutaito

Ravitsemukseen ja ruokaan liittyvää medialukutaitoa on hyvä harjoitella jo varhain. Kun oppilaat tarkastelevat ruokaan liittyvää uutisointia ja mainontaa mediassa, saavat he näkemystä ruokaympäristöstään ja heidän mediakriittisyys lisääntyy.

Valmistelut

 • Kerää tehtävää varten vanhoja aikakausi- tai muita lehtiä oppilaiden leikeltäväksi. Voit myös pyytää oppilaita tuomaan tunnille lehtiä kotoa.
 • Varaa valkoisia, A3-kokoisia pahveja tai papereita, liimapuikkoja ja saksia jokaiselle ryhmälle.

Tehtävän toteutus

Tehtävä 1. Johdatus aiheeseen

Pohtikaa oppilaiden kanssa sitä, miten paljon media muokkaa ymmärrystämme maailmasta. 

Voitte keskustella:

 • Mitä on media? (TV, radio, lehdet, netti, blogit…)  
 • Seuraatteko te jotakin mediaa tai näettekö sitä?  

Jokainen näkee varmasti lehtien lööppejä ja katujen mainoskuvia.  Tiedustele oppilailta mitä he ovat mediassa nähneet ja minkälaiset asiat ovat jääneet mieleen. Voit myös kysellä mitä ohjelmia he katselevat TV:stä tai mihin käyttävät nettiä. Jos ruuan esilläolo mediassa ei tule esille, johdata oppilaat harjoituksen aiheeseen kysymällä: 

 • Oletteko huomanneet, että mediassa puhutaan ruuasta?  
 • Oletteko katsoneet kokkiohjelmia tai nähneet ruokamainoksia?  

Voit tuoda esille, että ruokaan liittyvistä uutisista keskustellaan, ja ne kiinnostavat ihmisiä. Voitte yhdessä pohtia, ovatko kaikki ruokaan liittyvät uutiset totta ja kannattaako aina uskoa esimerkiksi lehtimainosten (lööppien) otsikoita:

 • Mihin tietoon voi luottaa ja milloin kannattaa epäillä ja selvittää enemmän?

Tehtävä 2. Ruokajulisteen teko

Jaa oppilaat mieluiten kolmen hengen ryhmiin. Ryhmien tehtävä on tutkia mitä tietoja, kuvia, mainoksia tai reseptejä ruoka-aineista ja ruuista löytyy tämän hetkisistä lehdistä. Pyydä jokaista ryhmää tekemään juliste isolle pahville leikkaamalla ja liimaamalla kuvia sekä lyhyitä tekstejä/otsikoita lehdistä. Jokainen ryhmä nimeää oman julisteensa valitsemansa teeman mukaan ja kirjoittaa sen isolla pahviin.

Kun ryhmät ovat valmiita, julisteet esitellään koko luokalle. Ryhmät kertovat mitä löysivät.

Yhdessä voitte pohtia:  

 • Mitä juliste kertoo ruuasta?  
 • Löytyikö uusia ruokia? Mitä niistä haluaisitte maistaa?  
 • Mainostettiinko ruokia ja jos mainostettiin, niin millaisia? Olivatko mainokset houkuttelevia?  
 • Mitä mainokset kertoivat? Mitä ne eivät kertoneet ruuista? 

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: