Millainen minä olen? (nro 59)

 Printtaa

Äidinkieli, Esiopetus -1-2 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Uskonto ja ET

Oppilaat tunnistavat itsessään olevia ominaisuuksia ja rakentavat sitä kautta tervettä itsetuntoa.

Taustatietoa opettajalle

Minäkäsitys on ihmisen käsitys omasta itsestään ja suhteestaan ympäröivään maailmaan. Se rakentuu erilaisista osista kuten älykkyydestä, liikunnallisuudesta, ulkonäöstä ja luonteenpiirteistä. Minäkuva ohjaa käyttäytymistämme kuten päätösten tekemistä ja toimintaa. Se vaikuttaa myös siihen, mitä opimme ja miten tulkitsemme asioita. Vahva, realistinen minäkuva on yksi toimintakykyisen ihmisen tärkeitä tunnusmerkkejä.

Ihmisen minäkuvaan kuuluu todellinen minäkuva ja ihanneminä. Todellinen minäkuva kuvaa, millainen ihminen ajattelee olevansa, kun taas ihanneminä, millainen hän haluaisi olla. Normaalisti todellisen minäkuvan ja ihanneminän välillä on jännitettä, sillä yksilöillä on halu kehittyä ihanneminäksi. Itsetunto tarkoittaa yksilön omaa tunnetta tai arviota itsestään. Se on ihmisen sisäistä ajatusta itsestään. Itsetunto vaikuttaa ihmisen olemukseen, ajatuksiin ja tekoihin, mutta myös siihen, miten muut ihmiset häneen suhtautuvat.

Valmistelut

Tehtävän toteutus

Tehtävä 1. Minäkuva ja itsetunto

Kerro oppilaille minäkuvasta ja sen kehittymisestä:

  • Mikä on minäkuva?
  • Entä itsetunto?

Selvitä oppilaille yksinkertaisesti mitä itsetunnolla tarkoitetaan ja mikä on sen merkitys.

Tehtävä 2. Tällainen minä olen:

Jaa harjoitustehtävä “Tällainen minä olen – Kivoja asioita minusta” oppilaille ja pyydä heitä tekemään se. Muistuta, että erilaisuus on rikkautta ja jokaisen vastaukset saavat olla erilaisia. Tehtävä on vain oppilasta varten, eikä sitä näytetä kenellekään muulle.

Kotitehtävä

Jaa oppilaille kotitehtävä “Lempijuttujani” ja pyydä heitä täyttämään se kotona. Voitte keskustella kotitehtävästä myöhemmin.

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Liitteet

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: