Minä ja ruoka -kollaasi (nro 65)

 Printtaa

3-6 lk, Äidinkieli, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Ruokakulttuurit, S2, Uskonto ja ET

Tässä tehtävässä oppilaat askartelevat itselleen kollaasit, joissa nostetaan esille itselle tärkeitä, olennaisia tai usein toistuvia ruokaan ja syömiseen liittyviä asioita.

”Oppilaat pitivät ruokakollaasin tekemisestä valtavasti ja tykkäsivät myös esitellä niitä toisilleen.” (Opettaja, 3. lk)

”Toiminnallinen, innostava tehtävä. Toteutimme sen 1-2 luokkien sekaryhmissä. Ensin aiheesta keskusteltiin opettajajohtoisesti, sitten toimittiin ryhmissä niin että kukin teki oman kollaasin. Lopuksi ryhmissä esiteltiin omat työt.” (Opettaja, 2. lk)

Taustatietoa opettajalle

Ruokasuhde tarkoittaa henkilökohtaista suhdettamme ruokaan ja syömiseen, ja se rakentuu ja muuttuu koko elämän ajan. 

Harjoituksen tavoitteena on tulla tietoiseksi joistakin oman ruokasuhteensa puolista ja tutustua toisten ruokasuhteeseen, sekä nähdä niissä hyvää ja merkityksellisyyttä. Tarkoituksena on myös oppia arvostamaan sekä omaa että toisten tärkeitä ruokaan ja syömiseen liittyviä asioita.  

Lisätietoa ruokasuhteesta voit lukea Koulutusosiosta: Uusia näkökulmia ruokakasvatukseen.

Valmistelut

Varaa tehtävää varten:

 • Ruokakuvia sisältäviä lehtiä tai mainoksia. Voit myös ohjeistaa oppilaita etsimään lehdistä etukäteen itselleen merkityksellisiä ruokaan ja syömiseen liittyviä kuvia.
 • Paperia/kartonkeja
 • Saksia, liimaa ja värikyniä 

Tehtävän toteutus

Ohjeista oppilaita askartelemaan kollaasit annettuja materiaaleja hyödyntäen. Tehtävän virikkeenä voit käyttää alla olevia kysymyksiä. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ei tarvitse välttämättä etsiä vastauksia, vaan kysymyksistä voi valita itselleen sopivimmat ja mielekkäimmät.

Kollaasin toteutuksessa voitte hyödyntää vanhoja lehtiä, joissa on hyvä olla tarjolla värikkäitä ja erilaisia ruokakuvia. Kollaasiin voi myös piirtää itse, ja siihen voi kirjoittaa itselleen tärkeitä asioita.

Kysymykset: 

 • Millaisia ruokia syön?  
 • Mistä ruuista pidän erityisesti?
 • Missä, milloin, kenen kanssa syön?
 • Mitä ruokia tykkään/osaan valmistaa myös itse?
 • Millä tavoin osallistun itse ruoanvalmistukseen tai hankkimiseen?

Lisäksi voitte pohtia seuraavia kysymyksiä. Nämä kysymykset voivat tuntua haastavilta, ja ne soveltuvatkin parhaiten ylemmille luokka-asteille:

 • Mitkä ruoat ovat minulle tärkeitä?
 • Mitkä asiat ohjaavat ruokavalintojani?  
 • Mikä minulle on ruoassa ja syömisessä tärkeää?

Anna työstämisen jälkeen jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kertoa toisille omasta kollaasistaan. On tärkeää varmistaa, että jokaisen kollaasiin suhtaudutaan arvostavasti, vaikka se sisältäisikin erilaisia asioita kuin mitä itse pitää ruokaan liittyen tärkeänä.  

Ohjeista oppilaita suhtautumaan arvostaen toisten kertomuksiin, keskittymään kuuntelemaan ja antamaan jokaisen puhua vuorollaan keskeyttämättä sekä kommentoimaan vasta, kun jokainen on saanut jakaa oman tarinansa. Jakaminen tapahtuu pienissä ryhmissä. Jokainen voi itse valita, mitä haluaa kertoa muille – kaikkia kollaasin yksityiskohtia ei ole pakko avata toisille.

Kommentointi on hyvä tapahtua oman ruokasuhteen kautta: mitä toisen tarinan kautta oivalsin tai havaitsin omasta ruokasuhteestani. Jaa puheenvuorot ryhmässä tasapuolisesti, jotta kaikki ehtivät jakaa oman tarinansa.  

Tehtävän lähde: Tehtävä on peräisin KEHUVA-hankkeen materiaalipankista, tekijänä KEHUVA-tiimi.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: