MinäKuva (nro 185)

 Printtaa

3-6 lk, Etäopetus, Ideoita opetukseen, Kehonkuva, Kuvataide, Uskonto ja ET

Omaan itseensä tutustuminen voi auttaa rakentamaan vahvaa, tervettä minäkuvaa sekä itsetuntoa.

Taustatietoa opettajalle

Minäkuvalla tarkoitetaan yksilön käsitystä sekä psyykkisestä että fyysisestä itsestään sellaisena, joksi hän itsensä kokee (todellinen minäkuva) ja millainen hän haluaisi olla (ihanneminä). Minäkuva ohjaa ihmisen koko toimintaa; suhtautumista, käyttäytymistä ja valintoja. Se kehittyy ja muovautuu jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön käsitteellistäessä itsensä suhteessa muihin ja esimerkiksi erilaisiin rooleihin ja vaatimuksiin.

Yksilöiden minäkuvien erilaisuus voi selittää heidän erilaisia ratkaisujaan ja reagointitapojaan samanlaisissa tilanteissa. Negatiivinen minäkuva saattaa johtaa varaukselliseen suhtautumiseen elämään ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Tällainen henkilö ei luota omiin kykyihinsä ja välttää haasteita epäonnistumisen pelon vuoksi. Myönteinen minäkuva sen sijaan johtaa avoimeen ja rohkeaan asennoitumiseen elämään. Tällainen henkilö luottaa omiin kykyihinsä, ei epäröi ottaa vastaan haasteita ja uskaltaa asettaa itselleen tavoitteita.

Valmistelut

  • Varaa oppilaille tarvikkeet kuvakollaasin toteuttamiseen.

Toteutus

Kuvakollaasi minusta

Kerro oppilaille minäkuvasta ja sen kehittymisestä.

Ohjaa oppilaat tekemään kuvakollaasin itsestään. Kuvakollaasin voi
koota piirtämällä, leikkaamalla lehdistä kuvia tai tekstejä, netistä olevia
kuvia hyödyntämällä tai valokuvaamalla. Pyydä oppilaita kuvaamaan
kollaasissaan ainakin seuraavia asioita:

  • Millainen olet luonteeltasi ja muilta ominaisuuksiltasi?
    Kuvaa omia psyykkisiä (luonne, temperamentti), fyysisiä (suorituskyky, voimat, ulkonäkö) ja sosiaalisia (vuorovaikutus, sosiaaliset taidot) ominaisuuksiasi. Keskity vahvuuksiisi, mutta kuvaa myös jotain ei niin vahvaa puoltasi.
  • Millaiset asiat ovat sinulle elämässä tärkeitä?
  • Millaisia tulevaisuuden haaveita sinulla on?

Anna työstämisen jälkeen jokaiselle oppilaalle mahdollisuus kertoa toisille omasta kollaasistaan. On tärkeää varmistaa, että jokaisen kollaasiin suhtaudutaan arvostavasti.  

Ohjeista oppilaita suhtautumaan arvostaen toisten kertomuksiin, keskittymään kuuntelemaan ja antamaan jokaisen puhua vuorollaan keskeyttämättä sekä kommentoimaan vasta, kun jokainen on saanut jakaa oman tarinansa. Jakaminen tapahtuu pienissä ryhmissä. Jokainen voi itse valita, mitä haluaa kertoa muille – kaikkia kollaasin yksityiskohtia ei ole pakko avata toisille.

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: