Ruokasalin opasteet ja henkilökunnan viestintä (nro 117)

 Printtaa

Kouluruokailu, Ruokapalvelut, Yhteistyö

Moni ohjeistava informaatio jää ruokailutilanteessa oppilailta helposti huomaamatta. Koulun opetushenkilöstön on välillä hyvä pohtia yhdessä ruokapalvelun kanssa kouluruokailun ohjeiden ulkoasua ja hyviä tapoja ohjeistaa oppilaita ruokailutilanteessa.

Tehtävän toteutus

Voitte korostaa ruokasalissa olevien opasteiden oleellista informaatiota yhtenäisellä fontin asettelulla ja visuaalisella ulkomuodolla sekä värien avulla. Visuaalisen suunnittelun ja värien avulla myös tilan viihtyvyys kasvaa.

Kiinnittäkää erityistä huomiota tapaan kehottaa ja ohjeistaa oppilaita, jolloin oppilaiden asenteisiin ja mielikuviin kouluruuasta voi vaikuttaa positiivisesti.

Kouluruokailusuosituksissa ohjeistetaan:

“Opetus- ja ruokapalveluhenkilöstöön kuuluva aikuinen antaa hyvän esimerkin oppilaille puhumalla kouluruuasta myönteisesti ja osallistumalla ruokailuun oppilaiden kanssa. Aikuinen myös kannustaa noudattamaan lautasmallia, ottamaan huomioon muut ruokailijat ja käyttäytymään sivistyneesti, noudattaen hyviä ja toiset huomioon ottavia ruokailutapoja. Näin voitte vaikuttaa positiivisesti oppilaiden asenteisiin ja mielikuvaan palvelusta.”

Tehtävä on muokattu Kouluruoka Rokkaa! -materiaalista.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: