Ruokasalin opasteet (nro 117)

 Printtaa

Kouluruokailu, Ruokapalvelut, Yhteistyö

Moni ohjeistava informaatio voi jäädä ruokailutilanteessa oppilailta helposti huomaamatta. Koulun opetushenkilöstön on välillä hyvä pohtia yhdessä ruokapalveluiden työntekijöiden kanssa kouluruokailussa käytettyjen opasteiden ulkoasua. Mikä olisi meidän koulussa toimiva tapa ohjeistaa oppilaita positiivisella otteella?

Toteutus

Voitte korostaa ruokasalissa olevien opasteiden oleellista informaatiota yhtenäisellä fontin asettelulla ja visuaalisella ulkomuodolla sekä värien avulla. Visuaalisen suunnittelun ja värien avulla myös tilan viihtyvyys kasvaa.

Kiinnittäkää erityistä huomiota tapaan kehottaa ja ohjeistaa oppilaita, jolloin oppilaiden asenteisiin ja mielikuviin kouluruuasta voi vaikuttaa positiivisesti. Koko henkilöstön yhteisen ohjaustavan rakentaminen vaatii keskustelua ja tuotoksesta voi laatia huoneen taulun. Tutustu toteutusideaan meidän talon pelisääntöjen luomiseksi.

Kouluruokailusuosituksissa ohjeistetaan:

“Opetus- ja ruokapalveluhenkilöstöön kuuluva aikuinen antaa hyvän esimerkin oppilaille puhumalla kouluruuasta myönteisesti ja osallistumalla ruokailuun oppilaiden kanssa. Aikuinen myös kannustaa noudattamaan lautasmallia, ottamaan huomioon muut ruokailijat ja käyttäytymään sivistyneesti, noudattaen hyviä ja toiset huomioon ottavia ruokailutapoja. Näin voitte vaikuttaa positiivisesti oppilaiden asenteisiin ja mielikuvaan palvelusta.”

Tehtävä on muokattu Kouluruoka Rokkaa! -materiaalista.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: