Oppilaiden kouluruokatyöpaja (nro 91)

 Printtaa

3-6 lk, Äidinkieli, Kouluruokailu

Tässä tehtävässä oppilaat toteuttavat SWOT-analyysin etsien kouluruokailun vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä.

”Tehtävä toteutettiin 1-2 luokkien sekaryhmissä (3-4 oppilasta /ryhmä). Pohdimme pienten oppilaiden kanssa vain vahvuuksia ja heikkouksia, uhat ja mahdollisuudet koettiin liian vaikeiksi käsitteiksi.”

Mukkulan koululla oppilaille on järjestetty työpajoja, skididialogeja ja kasvisruoan kokkauspaja. Olemme keränneet laajasti oppilaiden ajatuksia ja ideoita kouluruokailun kehittämiseksi kestävään suuntaan. Prosessissa kartoitettiin myös oppilaiden toiveita kouluruokalan suhteen ja niitä on nyt toteutettu koululla. Koululle on tulossa ruokalaan paljon viherkasveja, oppilaat ovat järjestäneet ruokalan nimikilpailun, oppilaiden taidetta saadaan ruokalan seinälle ja muutama oppilas alkaa pitämään ruokalan omaa tiktok-tiliä, jossa kouluruokaa markkinoidaan ja nostetaan kestävyysnäkökulmia esiin. Tiktok-tili oli oppilailta noussut oma idea ja Päijät-Ateria on siinä taustalla mukana.

Taustatietoa opettajalle

Työpajan tarkoituksena on kuulla oppilaiden aitoja näkemyksiä ja kokemuksia kouluruokailusta. Lisäksi työpajalla kartoitetaan oman koulun nykytilannetta sekä hahmotellaan tulevaisuuden visioita kouluruokailuun liittyen. 

Valmistelut

 • Varaa tehtävän toteutusta varten:
  • SWOT-analyysipohja
  • Post it-lappuja tai pieniä paperilappuja ja sinitarraa/teippiä 
  • Kyniä tai tusseja

Tehtävän toteutus

Tehtävä 1. Lämmittely ja ryhmiin jako

Ennen jakautumista ryhmiin, tutustuta oppilaat teemaan lyhyellä lämmittelyllä. Lämmittelyn tavoitteena on herätellä ajatuksia ruokateemaan ja näin helpottaa ideointia. Voit käyttää omavalintaisia lämmittelyleikkejä tai alla kuvailtua esimerkkiä.

Liikkeellä äänestäminen:

Oppilaat muodostavat piirin. Opettaja kysyy kysymyksen ja oppilaat vastaavat liikkeellä: jos vastaus on kyllä, oppilaat menevät kyykkyyn, jos vastaus on ei, oppilaat pyörähtävät ympäri. 

Esimerkkikysymyksiä: 

 • Söitkö tänään aamupalan?  
 • Syötkö koululounaalla salaattia? 
 • Syötkö koululounaalla näkkileipää? 
 • Juotko koululounaalla maitoa? 
 • Syötkö yleensä koulussa välipalan? 

Jaa oppilaat tai pyydä heitä jakautumaan lämmittelyn lopuksi pienryhmiin. Ideaali ryhmäkoko on 4-5 oppilasta/ryhmä.

Tehtävä 2. Teeman käsittely ja ideointi

Työpajassa käytetään menetelmänä ja työkaluna SWOT-analyysia. Sen avulla kerätään tietoa; etsitään vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä.

Menetelmän avulla selviää nykytila ja samalla päästään visioimaan tulevaisuutta. Ideana on, että heikkoudet käännetään analyysin aikana mahdollisuuksiksi.  

Ohjeista oppilaita kirjaamaan SWOT-nelikentän mukaisesti kouluruokailun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Sanojen tukena on symbolikuvat helpottamaan etenkin pienten oppilaiden työskentelyä.  

Ohjaa oppilaita työskentelemään pienryhmissä ja kirjaamaan kouluruokailuun liittyvät havaintonsa pienille lapuille (voit käyttää post-it lappuja tai sinitarralla tai teipillä kiinnitettäviä pieniä paperilappuja). Kirjatkaa vain 1 asia/lappu. Auta tarvittaessa pienimpiä oppilaita kirjoittamaan ajatuksiaan lapuille.  

Tehtävä 3. Ideoiden/ajatusten esittely 

Pyydä jokaista ryhmää vuorollaan kertomaan työskentelyssä nousseet ideat ja ajatukset. Kiinnittäkää ryhmien tuottama materiaali seinälle, jotta havainnot ja ideat ovat koko ajan kaikkien nähtävillä. 

Koostakaa ryhmien laput koko luokan yhteiseen nelikenttään. Täydentäkää nelikenttään vielä esittelyvaiheessa mahdollisesti nousevat uudet ideat ja ajatukset.

Lopuksi

Jos työpajaa toteutetaan eri luokissa, kootkaa eri luokkien tuotokset yhteen. Välittäkää tuotokset myös koulun keittiöön ja kunnan ruokapalveluihin.

Keskustelkaa tuloksista ja mahdollisista kehityskohteista kouluruokailutoimikunnassa, oppilaskunnassa tai muussa kokouksessa, jossa on paikalla edustus ruokapalveluista, opetushenkilöstöstä ja oppilaista. Sopikaa ajankohta, milloin seuraatte kehitysideoiden toteutumista.

Voitte jatkaa oppilaita osallistavaa toimintaa seuraavien ideoiden avulla:

Liitteet:

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: