“Silmät söis, vaan vatsa ei vedä” (nro 184)

 Printtaa

3-6 lk, Ideoita opetukseen, Tietoinen syöminen, Ympäristöoppi

Opetellaan tunnistamaan oma kylläisyys, mikä tukee taitoa syödä riittävästi. Kylläisyyttä ei voi määrätä ulkopuolelta, vaan se täytyy oppia tunnistamaan itse.

Valmistelut

 • Tulosta kylläisyyden tunne -miellekartta itsellesi ja puolelle oppilaista (parityö). Tulosta lisäksi harjoitustehtävä Kylläisyysharjoitus jokaiselle oppilaalle.
 • Kieliharjoitusta varten sinun tarvitsee hankkia pieni suupala jokaiselle oppilaalle. Syötävä voi olla keksi, riisikakku, viinirypäle, muu hedelmä tai vastaava. Valitse sopivin vaihtoehto huomioiden
  erityisruokavaliot.

Toteutus

Mitä on kylläisyys?

Johdata oppilaat pohtimaan kylläisyyttä. Piirrä kylläisyyden tunne -miellekartta taululle tai näytä se luokalle dokumenttikameralla. Jaa luokka pareiksi. Anna joka parille yksi miellekartta. Pyydä jokaista paria keskustelemaan miellekartan kysymyksistä ja kirjaamaan paperille ainakin yksi vastaus kuhunkin kysymykseen. Anna oppilaille aikaa keskustella. Kun tehtävä on valmis, täytä oma miellekarttasi luokan kanssa oppilaiden ehdotuksilla. Hyväksy jokainen kokemus, tuntemus ja ajatus. Pyri saamaan vastauksia jokaiselta parilta.

Tietoisen syömisen harjoitus: Kieliharjoitus

Tämän harjoituksen tarkoituksena on saada oppilaat oivaltamaan, miten moni toiminto meidän kehossamme toimii syödessä automaattisesti. Tämä harjoitus auttaa havainnoimaan kehossamme tapahtuvia asioita syödessämme esimerkkinä kielen toiminta. Huomioi, että harjoituksessa jokainen saa maisteltavaksi pienen suupalan, mutta ketään ei saa pakottaa syömään!

Jaa jokaiselle oppilaalle valitsemasi suupala. Ohjeista oppilaat syömään välipala hyvin hitaasti. Pyydä heitä keskittymään ainoastaan siihen, mitä kieli tekee. Oppilaiden syödessä kysele pohdintakysymyksiä:

 • Mitä kielesi tekee juuri ennen kuin alat syödä?
 • Mitä kieli tekee, kun puraiset [suupala] palan?
 • Mitä kielesi tekee kun pureskelet?
 • Mitä kielesi tekee kun nielet?

Harjoituksen lopuksi kysy oppilailta:

 • Olitteko aikaisemmin ajatelleet, että kieli tekee näin paljon työtä syödessänne?

Kylläisyysharjoitus

Harjoituksen tavoitteena on oppia tunnistamaan oma kylläisyytensä ja kuuntelemaan sitä. Jaa jokaiselle oppilaalle kylläisyysharjoitus ja pyydä ympyröimään tämän hetkistä kokemusta parhaiten kuvaava olo. Lähtekää sitten yhdessä nauttimaan koululounaasta.

Käsiteltäväksi heti ruokailun jälkeen:

Pyydä heti ruokailun jälkeisellä tunnilla oppilaita arvioimaan jälleen kylläisyyttään ja ympyröimään kylläisyysharjoituksesta kokemustaan kuvaavin olo. Pyydä sen jälkeen vielä pohtimaan ja kirjaamaan taulukkoon kokemuksia kylläisyyden tunteesta. Keskustelkaa sitten yhdessä kokemuksistanne. Ohjaa keskustelua johtopäätökseen, että ruokailu lopetetaan kun on sopivan täysi olo ja ruuasta on ehtinyt nauttia.

 • Oletko kylläisempi ruokailun jälkeen?
 • Muuttuiko kohta kylläisyysasteikolla?
 • Oliko kylläisyyden tunnistaminen helppoa?
 • Minkälainen olo on kylläisyys?
 • Onko helppo lopettaa syöminen siihen oloon?
 • Osaatteko nyt paremmin tunnistaa kylläisyyden tunteen?

Tehtävän lähde: Hyvän Olon Eväät -opas

Näin voitte koota kokonaisen opetuskokonaisuuden teemasta ”Tutustuminen tietoiseen syömiseen”. Tehkää myös tehtävät Tietoisuustaidot ja Huomaanko kehoni viestit?.

Liitteet

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: