Meidän talon pelisäännöt (nro 218)

 Printtaa

Ruokakasvatuksen tuki, Yhteistyö

Hyvä arki muodostuu rutiineista. Kun yhteiset ruokailun ja ruokakasvatuksen pelisäännöt ja rutiinit on sovittu ja kirjattu esim. huoneentauluksi, kaikkien on helppo toimia – niin lasten, aikuisten kuin sijaistenkin.

Keskustelkaa seuraavista teemoista johdattelukysymysten avulla ja sopikaa joukostanne sihteeri kirjaamaan keskustelun tärkeimmät huomiot muistiin. 

Tiivistäkää lopuksi yhteisesti sovitut pelisäännöt ”huoneentauluksi (pdf)”, joka voi olla esillä henkilöstölle koko lukuvuoden, ja jota kannattaa esitellä myös vanhempainillassa.

  • Miten eri ruokailutilanteet hoidetaan?
  • Miten aloitetaan ja lopetetaan?
  • Miten ruuan ottaminen on järjestetty?
  • Mitä ovat hyvät pöytätavat ja miten niitä harjoitellaan?
  • Miten oppilaita ohjataan ruokailutilanteissa? Miten oppilaille puhutaan?
  • Miten kasvattajat puhuvat ruuasta ja omasta syömisestään?
  • Miten puhutaan oppilaiden ruokailusta?
  • Miten ja missä ruokailun pulmista puhutaan?

Pelisääntöjen kirjaaminen on osa ruokakasvatuksen verkkokoulutusta. Voitte tutustua koulutuksen videoihin ja muuhun sisältöön, jos kaipaatte tukea kysymysten pohtimiseen. Voitte myös tutustua esimerkkiruokailun tavoitteisiin ja käytäntöön.

Voisit tykätä myös näistä


Jaa: