Kodeille

Hei kotiväki!

Kodin ja koulun ruokakasvatuksen päämääränä on opettaa arjen taitoja ja edistää lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Kotona ja koulussa tarjotut ateriat täydentävät toisiaan. Opettaja voi innostaa oppilaita soveltamaan koulussa opittua kotona ja päinvastoin. Hyvällä yhteistyöllä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia oppilaan hyvinvointiin ja terveyteen.

Kotona nautittu aamupala ja reppuun pakattu ravitseva välipala tukee lapsen jaksamista ja oppimista koulupäivinä. Kun koulu ja koti yhdessä kasvattavat samaan suuntaan saadaan aikaan suurin noste lapsen tulevaisuudelle. Ole kiinnostunut lapsesi syömisestä keveillä tavoilla kysyen, mitä ruokaa söitte koulussa?

Vanhemmat voivat omalla esimerkillään ja myönteisellä ruokapuheellaan kannustaa lapsia osallistumaan kouluruokailuun. Joskus on syytä tarkastella omia kouluruokailuun liittyviä asenteita – pohjautuvatko ne nykypäivään vai muistoihin omilta kouluvuosilta?

Koulut voivat ottaa huoltajat mukaan kouluruokailun ja ruokakasvatuksen tavoitteiden suunnitteluun. Tällaista toimintatapaa suositellaan opetussuunnitelmassa ja kouluruokailusuosituksessa.

Vinkkejä yhteistyöhön

Tässä muutamia hyväksi havaittuja keinoja yhteistyön lisäämiseen:

  • Kysy vanhempainillassa, miten kouluruokailu sujuu?
  • Kysy, voisiko huoltajille järjestää kouluruokailuun tutustumisen, esim. voisiko lauantaikoulupäivänä syödä kouluruokaa.
  • Tiedustele, toteuttaako ruokapalvelu säännöllisesti palautekyselyt kouluruokailusta. Voitte tutustua tuloksiin vanhempainilloissa.
  • Ota ruokakasvatus ja kouluruokailu puheeksi myös lapsesi arviointikeskustelussa, koulun vanhempaintoimikunnassa tai -yhdistyksessä.

Lähde: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus 2017

Lue lisää: Tietoa vanhemmille kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta opetushallituksen sivuilla.

Maistuvan koulun ideapankkiin on koottu vinkkejä kodin ja koulun yhteistyöhön (valitse “koti”).

Katso myös


Jaa: