Kunnille

Hyvä kuntapäättäjä tai viranhaltija

Ruokakasvatus on tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Lue politiikkasuositus: Kunnan tärkein pöytä on lasten ruokapöytä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Jokainen lapsi ruokailee kunnan kattamassa ruokapöydässä yli 3000 kertaa päiväkoti- ja kouluvuosien aikana. Lapsena opitut terveyttä edistävät ruokatottumukset vaikuttavat pitkälle aikuisikään saakka.

Ruokakasvatus on muutakin ruokailua. Ruokakasvatus tarjoaa herkullisen pedagogisen työkalun, jonka hyödyntäminen on tutkitusti vaikuttavaa: myönteinen ja innostunut suhde ruokaan edistää lasten hyvinvointia, terveyttä ja oppimista.

Kouluruokailuun investoiminen varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymistä kunnissa. TERRA-hanke selvitti, että lasten ja nuorten ruokaympäristöä ja tervettä painonkehitystä parantavat politiikkatoimet tuovat merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:19

Näin voitte tukea vaikuttavaa ruokakasvatusta

Katso myösJaa: