Kunnille

Hyvä kuntapäättäjä tai viranhaltija

Koulujen ruokakasvatus on tärkeä osa kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Ruokakasvatuksen voidaan laajasti ymmärtää olevan kaikkea ruokaan tai syömiseen liittyvää opetusta, neuvontaa, ohjausta ja viestintää.

Kouluruokailu kuuluu jokaiseen koulupäivään ja sitä on luontevaa hyödyntää osana oppilaita osallistavaa ruokakasvatusta, kuten opetussuunnitelmassa ja kouluruokailusuosituksessa ohjataan.

Maksuton ateria parantaa lasten terveyttä ja tasa-arvoa, kun kaikilla koululaisilla on mahdollisuus nauttia monipuolinen lounas perheen tulotasosta riippumatta. Kuitenkin vain syöty ruoka ravitsee. On tärkeää pysäyttää kouluaterian suosion lasku. Kasvatuksella on tässä suuri merkitys.

Kouluruokailuun investoiminen varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymistä kunnissa. TERRA-hanke selvitti, että lasten ja nuorten ruokaympäristöä ja tervettä painonkehitystä parantavat politiikkatoimet tuovat merkittäviä säästöjä terveydenhuoltoon.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:19

Näin voitte tukea vaikuttavaa ruokakasvatusta

Katso myösJaa: