Rehtoreille

Hyvä rehtori tai koulun johtaja

hienoa, että olet täällä. Koulun ruokakasvatuksella voidaan edistää oppilaiden ruokailutottumuksia ja lisätä kouluruuan suosiota. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittaa kirjaamaan ruokakasvatuksen tavoitteet koulun opetussuunnitelmaan. Sinä rehtorina, olet avainasemassa, jotta koulusi ruokakasvatus voisi kukoistaa!

Ruokakasvatus on koko koulun asia. Kouluruoka maistuu paremmin niissä kouluissa, joissa yhteistyö ruokapalveluiden ja opetushenkilöstön kanssa on sujuvaa ja oppilaat osallistuvat ruokailun suunnitteluun ja järjestämiseen.

Ruokakasvatuksen kehittämisessä voi hyödyntää koulun olemassa olevia rakenteita. Pienillä muutoksilla voi aikaansaada suuria. Tässä muutama hyväksi havaittu käytäntö:

  • Suosittelemme, että keskustelette kerran lukuvuodessa koulunne ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilasta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Yhteisen pöydän ääressä on suositeltavaa olla edustus ainakin ruokapalveluista, opettajista, oppilaista ja kouluterveydenhuollosta. Sopikaa samassa tapaamisessa lukuvuodelle yhteiset kehittämiskohteet ja tehkää vuosisuunnitelma.
  • Tutustukaa koko kouluyhteisöön esim. tervehtimällä joka päivä ruokapalveluiden työntekijöitä ja kiittämällä ruuasta.
  • Tarjotkaa koko opetushenkilöstölle ruokailuetu koululounaalle.
  • Priorisoi opettajille aikaa ruokakasvatukseen ja ole aktiivisesti suunnittelemassa koko koulun projekteja.
  • Käsitelkää opettajien kokouksissa ajoittain kouluruokailuun ja ruokakasvatukseen liittyviä asioita. Kutsukaa ruokapalvelut mukaan näihin kokouksiin. Ruokakasvatustiimin perustaminen voi olla avuksi tähän.
  • Lisätkää kouluruokailun kehittäminen oppilaskunnan agendalle tai perustakaa kouluun ruokailutoimikunta, jossa on edustus oppilaista, opettajista ja ruokapalveluista.
  • Käsitelkää ruokaan ja ruokakasvatukseen liittyviä asioita myös huoltajien kanssa.

Koulutusta ruokakasvatukseen

Tutkimukset osoittavat, että perinteinen ruoka- ja terveystiedon jakaminen ei ole riittävän vaikuttavaa. Ruokakasvatukseen tarvitaan uusia lähestymistapoja, jotka pohjautuvat kokemukselliseen oppimiseen ja lisäävät oppilaiden osallisuutta.

Maistuva koulu tarjoaa verkkokoulutuksen koulussa toteutettavasta ruokakasvatuksesta. Koulutus on puolikkaan veso-päivän mittainen. Osa koulutuksesta on itseopiskelua ja osa ryhmätyötä. Toivomme, että kannustat koulusi opettajia suorittamaan koulutuksen yhtä aikaa, ja että heillä on mahdollisuus tehdä se työajalla. Koulutus antaa työkaluja ruokakasvatuksen toteuttamiseen ja kouluruokailun kehittämiseen.

Katso myös


Jaa: