Ruokapalveluille

Tervehdys keittiöön!

Ruokakasvatusta tehdään yhdessä. Ruokapalveluhenkilöstöllä on merkittävä rooli ruokailun ohjauksessa ja käytännön ruokakasvatuksessa. Kouluissa ruoka maistuu paremmin silloin, kun yhteistyö koulun eri henkilöstöryhmien välillä on sujuvaa ja oppilaita osallistetaan kouluruokailun suunnitteluun ja järjestämiseen.

Kouluruokailusuositus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)toimii ohjenuorana ruokailun toteutukseen ja ruokakasvatukseen.

Vinkkejä yhteistyön lisäämiseen

  • Kohdatkaa oppilaat ruokailussa hymyllä. Ole se, keneltä voi aina kysyä.
  • Olkaa valmiita kehittämään ruokailua ja toimintakulttuuria oppilaiden hyväksi.
  • Pyytäkää, että pääsette osallistumaan koulun henkilökunnan kokouksiin (esim. opettajien palaverit).
  • Sopikaa yhdessä kouluruokailun pelisäännöt.
  • Sopikaa, miten ruokapalveluiden teemat yhdistyvät opetukseen. Pohjana voi käyttää tätä vuosikelloa.
  • Perustakaa ruokailutoimikunta tai vastaava, jossa on ruokapalvelun, opettajien ja oppilaiden edustus.
  • Palvelusopimusta tehdessä huomioikaa, miten ruokakasvatus ja yhteistyö opetustoimen kanssa siihen kirjataan.

Olemme koonneet Maistuvan koulun ideapankkiin ideoita kouluruokailun kehittämiseen. Pienillä arjen teoilla voi olla iso merkitys esimerkiksi ruokailutilanteen viihtyisyyteen.

Ideapankkiin voi lisätä myös omia ideoita!

Kehittäminen kannattaa aloittaa yhteisellä suunnittelukokouksella, jossa arvioidaan kouluruokailun ja ruokakasvatuksen nykytila (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Tutustu

Katso myös


Jaa: