Tutkimus

Maistuva koulu -toimintamallia kehitettiin ja tutkittiin lukuvuosina 2018–19 ja 2019–20 yhteistyössä kuuden kunnan kanssa: Salo, Järvenpää, Tampere, Kuopio, Sotkamo ja Siilinjärvi.

Tutkimuksella selvitettiin Maistuvan koulun soveltuvuutta kouluympäristössä toteutettavaksi sekä sen vaikutuksia oppilaiden ruokailutottumuksiin. Tutkimus antoi arvokasta tietoa Maistuvan koulun kehittämisen tueksi alakouluikäisten lasten ruokailutottumusten ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksen aikana kokeilu- ja vertailukoulujen oppilaat ja luokanopettajat vastasivat kyselylomakkeisiin, joilla kartoitettiin mm. ruokailutottumuksia sekä näkemyksiä ja kokemuksia kouluruokailusta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin luokanopettajien kokemuksia Maistuvan koulun hyödyntämisestä. Osana tutkimusta kouluissa arvioitiin myös kouluruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilaa, mikä on työkalu myös ruokakasvatuksen suunnitteluun.

Tutkimuksen alustavat tulokset ja kokemukset hankkeesta vahvistavat, että oppilaiden syömiskäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa ruokakasvatuksen avulla.

Alustavien tulosten mukaan Maistuva koulu -toiminta edisti oppilaiden täysipainoisen koululounaan nauttimista. Toiminnan myötä useampi oppilas myös koki saavansa osallistua kouluruokailun suunnitteluun. Edullisia muutoksia havaittiin erityisesti niillä kouluilla, joissa toteutettiin ruokakasvatusta aktiivisimmin ja koko koulu sitoutui ruokakasvatuksen toteuttamiseen.

Maistuva koulu -toiminnan myötä yhä useampi opettajista huomasi, että ruokakasvatuksella voi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin. Suurin osa opettajista koki, että toiminnasta oli hyötyä opetustyössä ja että he saivat sivustolta riittävästi oppimateriaalia ruokakasvatukseen. Valtaosa interventiokouluista aikoo jatkaa toimintaa myös seuraavana lukuvuonna.

Katso alla olevalta videolta hankkeen päätösseminaarissa pidetty esitys alustavista tutkimustuloksista.

Tutkimukseen liittyvät tiedustelut voi osoittaa tutkimuksesta vastaavalle tutkijalle:

hankekoordinaattori, tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto
Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen (at) uef.fi

Katso myös


Jaa: