Miksi ruokakasvatus on tärkeää?

Mitä ruokakasvatus on?

Pohdi aluksi, mitä itse ymmärrät sanalla ruokakasvatus? Miten ruokakasvatus liittyy työhösi? Katso seuraava video (3 min):

Taitoja ja tietoja elämään 

Ruokakasvatus on laajasti ajatellen kaikkea ruokaan liittyvää viestintää, vaikuttamista, ohjausta ja neuvontaa. Ruokakasvatuksen tavoitteena on vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteisiin sekä ohjata heidän käyttäytymistään. Ruokakasvatuksella voidaan edistää mm. terveellisiä ruokatottumuksia ja kestäviä elämäntapoja. Ruokakasvatus-sanaa (engl. food education) on alettu käyttää Suomessa 1990-luvulla, ensin osana ravitsemuskasvatusta mutta sittemmin sen rinnalla.  

Ruoka ja ruokakasvatus liittyvät kokonaisvaltaisesti ihmisten arkeen ja elämään. Ruokakasvatus tarkastelee ruokaa ja syömistä laajasti. Ruokaa voidaan tarkastella esimerkiksi terveyden, ruuantuotannon, ympäristön ja kulttuurin näkökulmasta.  

Miksi ruokakasvatus on tärkeää? 

Katso seuraava video (2 min):

Ruokakasvatuksen merkitys on korostunut viime vuosina. Epäedullisista ruokatottumuksista ja liikkumattomuudesta aiheutuva lasten ylipaino lisääntyy huolestuttavasti myös Suomessa. Aterioita korvataan välipaloilla, jotka usein sisältävät paljon sokeria tai suolaa. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä monet lapset syövät kovin harvoin, eivät edes kerran päivässä. Myös terveyserot sosioekonomisten ryhmien välillä ovat kasvaneet viime vuosina.

Viime vuosina on keskusteltu paljon ruokavalion ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. On arvioitu, että ruuantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen hiilijalanjäljestä. Ruokakasvatuksella voidaan ohjata kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä ruokavalintoja sekä vähentää ruokahävikkiä. 

Tutkitun tiedon lisäksi yhteiskunnassa leviää runsaasti kokemusasiantuntijoiden tietoa ruuasta ja ravitsemuksesta. Moni onkin hämillään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa viestit ovat osin ristiriitaisia. Ruokakasvatuksella voidaan lisätä ruokaan ja syömiseen liittyviä tietoja ja taitoja, jotka auttavat lapsia ja nuoria arvioimaan tietojen oikeellisuutta ja soveltamaan niitä omassa elämässään.

Lapsuudessa opitut ruokatottumukset säilyvät melko muuttumattomina läpi elämän. Siksi onkin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa lisätä lasten ruokavalintoihin liittyvää itsetuntoa ja pystyvyyden tunnetta sekä kasvattaa heidän arvostustaan omaa ja muiden kehoa kohtaan.  

Opettaja ruokakasvattajana 

Katso seuraava video (2 min), jossa Leinolan koulun opettajat keskustelevat roolistaan ruokakasvattajana.  

Koetko itse olevasi ruokakasvattaja? Miten teet ruokakasvatusta nyt? Entä missä voisit kehittyä?  

Siirry seuraavaan osioon: Vaikuttava ruokakasvatus


Jaa: