Miksi ruokakasvatus on tärkeää?

Mitä on ruokakasvatus?

1. Pohdi ihan aluksi, mitä sinun mielestäsi tarkoittaa ruokakasvatus? Miten ruokakasvatus liittyy työhösi? 

Katso seuraava video (3 min) ruokakasvatuksen määritelmästä:

Tietoja, taitoja ja asennetta elämään 

Ruokakasvatus on laajasti ymmärrettynä kaikkea ruokaan liittyvää opetusta, neuvontaa, ohjausta ja sanallista sekä sanatonta viestintää. Ruoka ja syöminen liittyvät kokonaisvaltaisesti kaikkien ihmisten arkeen ja elämään, jopa identiteettiin. Oppilaille tarjotaan tietoa ja oivalluksia mm. ruuan alkuperästä, ruokakulttuurista, kehon viesteistä, kehomyönteisyydestä, ruokien ominaisuuksista sekä kestävistä ja terveellisistä ruokavalinnoista. Tätä monialaisuutta havainnollistaa ruokakasvatuksen vuosikello. Ruokakasvatuksella voidaan vaikuttaa oppilaiden asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen – sillä voidaan tutkitusti tukea mm. terveellisiä ruokatottumuksia ja kestävää elämäntapaa. Pyrkimyksenä on, että oppilaille kasvaa myönteinen ja tasapainoinen suhde itseensä ja ruokaan, mikä edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista.  

Miksi ruokakasvatus on tärkeää? 

Katso seuraava video (1 min) siitä, mihin kaikkeen ruokakasvatus liittyy ja vaikuttaa:

Ruokakasvatuksen merkitys on korostunut viime vuosina. Länsimainen ruokaympäristö ja elämäntapa johtaa herkästi epäedullisiin ruokatottumuksiin ja liikkumattomuuteen, josta aiheutuu merkittävää haittaa. Aterioita korvataan välipaloilla, jotka usein sisältävät paljon sokeria tai suolaa. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä monet lapset syövät kovin harvoin, eivät edes kerran päivässä. Median eri muodot ja negatiivinen ruokapuhe voi vahvistaa kehotyytymättömyyttä ja kelpaamattomuuden tunnetta, mikä ei voimaannuta pitämään hyvää huolta itsestä. Myös terveyserot sosioekonomisten ryhmien välillä ovat kasvaneet viime vuosina.

Lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tueksi tarvitaan aktiivista ja tavoitteellista ruokakasvatusta. Lapsuudessa opitut ruokatottumukset säilyvät melko muuttumattomina läpi elämän. Siksi onkin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa lisätä lasten ruokavalintoihin liittyvää pystyvyyden tunnetta sekä kasvattaa heidän arvostustaan omaa ja muiden kehoa kohtaan.

Viime vuosina on myös keskusteltu paljon ruokavalion ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. On arvioitu, että ruuantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen hiilijalanjäljestä. Ruokakasvatuksella voidaan ohjata tekemään ympäristöystävällisiä ruokavalintoja ja edistää kestävää elämäntapaa.

Tutkitun tiedon lisäksi yhteiskunnassa leviää runsaasti kokemusasiantuntijoiden tietoa ruuasta ja ravitsemuksesta. Moni onkin hämillään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jossa jaettu tieto on usein jopa ristiriitaisia. Ruokakasvatuksella voidaan lisätä medialukutaitoa ruokaan ja syömiseen liittyen, jotta lapsilla ja nuorilla on kyky löytää etsimäänsä tietoa ja arvioida kohtaamansa tiedon luotettavuutta.

Opettaja ruokakasvattajana 

Katso seuraava video (2 min), jossa Leinolan koulun opettajat keskustelevat roolistaan ruokakasvattajana.  

2. Koetko itse olevasi ruokakasvattaja? Miten teet ruokakasvatusta nyt? Entä missä voisit kehittyä?  

Siirry seuraavaan osioon: Vaikuttava ruokakasvatus


Jaa: