Ruokakasvatusta yhdessä

Katso seuraava video (4 min) siitä, miten opettajat ja ruokapalvelu voivat tehdä yhteistyötä ruokakasvatuksessa. 

Ruokapalveluhenkilöstöllä on merkittävä rooli ruokailun ohjauksessa ja käytännön ruokakasvatuksessa. Kouluissa ruoka maistuu paremmin silloin, kun yhteistyö koulun eri henkilöstöryhmien välillä on sujuvaa ja oppilaita osallistetaan kouluruokailun suunnitteluun. Lue blogikirjoitus siitä, miten Leinolan koulussa ruokapalvelu osallistuu ruokakasvatustyöhön.

Pohdi sitten, miten yhteistyö teidän koulussanne sujuu? Onko teillä toimivia käytäntöjä? 

Ruokakasvatuksen tuki

Katso seuraava video (2 min), jossa keskustellaan siitä, miten opettajia voi tukea ruokakasvatustyössä. 

Miten teidän koulussanne tai kunnassa tuetaan opettajia ruokakasvatuksessa? 

Kodin ja koulun yhteistyö

On vanhempien vastuulla huolehtia, että kouluikäinen syö, liikkuu ja nukkuu riittävästi. Kodissa ja koulussa tehtävä ruokakasvatus tukevat toisiaan. Yhteisistä tavoitteista voidaan sopia vanhempainilloissa.

Vanhempien asenne ja kannustus vaikuttaa myös siihen, miten lapsi syö koulussa. Monien vanhempien käsitykset kouluruuasta perustuvat omien kouluaikojen kokemuksiin. Niitä on syytä päivittää. Joissain kunnissa vanhemmat kutsutaan syömään kouluruokaa tai heille tarjotaan koululounas vanhempainillan yhteydessä tai lauantaikoulupäivänä. Nämä ovat erinomaisia tapoja tutustua nykypäivän kouluruokailuun!

Vanhempainyhdistys voi olla aloitteellinen yhteistyössä ja pyytää, että kouluun perustetaan esim. kouluruokailutoimikunta, jossa on vanhempien edustus.

Lue lisää: Tietoa vanhemmille kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta opetushallituksen sivuilla.

Miten teidän koulussanne on tehty yhteistyötä vanhempien kanssa ruokakasvatuksessa?

Siirry seuraavaan osioon: Työskentely ryhmässä


Jaa: