Ruokakasvatusta yhdessä

Katso seuraava video (4 min) siitä, miten opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö voivat tehdä ruokakasvatustyötä yhdessä. 

Koulun kaikki aikuiset ovat ruokakasvattajia. Se, kuinka oppilaat kohdataan arkisissa tilanteissa ja erityistarpeissa voi olla käänteentekevä vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ruokapalveluiden työntekijöillä on merkittävä rooli käytännön ruokakasvatuksen mahdollistajina, ruokahetkien tunnelman ja sujuvuuden luomisessa. Ruoka maistuu paremmin silloin, kun yhteistyö koulun eri henkilöstöryhmien välillä on sujuvaa ja oppilaita osallistetaan kouluruokailun suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Lue blogikirjoitus siitä, miten Leinolan koulussa ruokapalvelut osallistuvat ruokakasvatustyöhön. 

8. Miten yhteistyö teidän koulussanne sujuu? Onko teillä toimivia käytäntöjä?  

Ruokakasvatuksen tuki

Katso seuraava video (2 min), jossa keskustellaan siitä, miten opettajia voi tukea ruokakasvatustyössä. 

9. Miten teidän koulussa tai kunnassa tuetaan opettajia ruokakasvatuksen toteuttamisessa?  

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajien vastuulla on huolehtia, että kouluikäinen syö, liikkuu ja nukkuu riittävästi. Kodissa ja koulussa tehtävä ruokakasvatus parhaimmillaan tukevat toisiaan. Yhteisistä haasteista voi keskustella ja yhteisiä tavoitteita sopia vanhempainilloissa. 

Huoltajien asenne ja kannustus vaikuttaa myös siihen, miten lapsi syö koulussa. Monien huoltajien käsitykset kouluruuasta perustuvat omien kouluaikojen kokemuksiin. Niitä on syytä päivittää. Joissain kunnissa vanhemmat kutsutaan syömään kouluruokaa tai heille tarjotaan koululounas vanhempainillan yhteydessä tai lauantaikoulupäivänä. Toisaalla yhteinen aamupala koululla on vanhemmille helpoin aikatauluttaa työkalenteriin. Nämä ovat erinomaisia tapoja tutustua nykypäivän kouluruokailuun! 

Vanhempainyhdistys voi olla aloitteellinen yhteistyössä ja pyytää, että kouluun perustetaan esim. koulupuutarha tai kouluruokailutoimikunta, jossa on vanhempien edustus. Huoltajille suunnattua lisätietoa kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta löytyy opetushallituksen sivulta. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) 

10. Miten teidän koulussanne on tehty ruokakasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa?

Siirry seuraavaan osioon: Ryhmätyöskentely


Jaa: