Työskentely ryhmässä

Kokoontukaa yhdessä opettajien kanssa suunnittelemaan koulunne ruokakasvatusta.  

Tutustu nykytilan arviointi -lomakkeen kysymyksiin ennakkoon. Voit ladata lomakkeen kysymykset pdf:nä tästä

Täyttäkää tapaamisessa nykytilan arviointi -lomake. Mikäli koulunne ruokakasvatustiimi (tai vastaava) on jo käsitellyt lomakkeen kysymykset, pyytäkää heidän vastauksensa nähtäville.  

Pohtikaa lisäksi yhdessä seuraavia kysymyksiä 

  • Missä olette hyviä? 
  • Missä voisitte vielä kehittyä?
  • Minkälaisia mahdollisuuksia ruokakasvatuksessa on? Entä haasteita?
  • Miten ruokakasvatus näkyy koulussanne tänä lukuvuonna? Voitte käyttää apuna ruokakasvatuksen vuosikelloa.
  • Miten ruokakasvatusta tehdään oppitunneilla?
  • Miten ruokakasvatus näkyy teemapäivissä, retkillä tai juhlissa?
  • Miten ruokakasvatus kytkeytyy laaja-alaisen tai monialaisen oppimisen kokonaisuuksiin?
  • Miten kouluruokailua voitaisiin kehittää?
  • Miten lisätään yhteistyötä ruokapalvelun kanssa?
  • Entä huoltajien kanssa?

Tapaamiseen kannattaa varata aikaa noin tunti.

Siirry seuraavaan osioon: Tehtävien palautus


Jaa: