Vaikuttava ruokakasvatus

Katso seuraavaa video (2 min) siitä, minkälaisesta ruokakasvatuksesta on tutkimusten mukaan eniten hyötyä.

Oletko jo hyödyntänyt joitain videolla mainittuja menetelmiä tai työkaluja opetuksen tukena? 

Pohdi ensin, minkälainen ruokakasvatus toimii oppilaittesi kanssa parhaiten? Katso sitten seuraava video (2 min).  

Tutkitusti toimivia menetelmiä

Maistuva koulu -malli pohjautuu teoreettiseen viitekehykseen, opetussuunnitelman perusteisiin (2014) sekä Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositukseen (2017). Mallin kehittämisessä on hyödynnetty laajasti jo olemassa olevia, tutkitusti toimivia ruokakasvatuksen menetelmiä, sovellettuna eri ikäluokille ja laajasti koulun toimintaan.  

Ruoka on konkreettinen asia oppilaiden elämässä. Maistuvassa koulussa korostetaan oppilaiden osallisuutta, omakohtaista kokemusta sekä kokemusten jakamista, sanoittamista ja vuorovaikutusta muiden oppilaiden ja koulun henkilöstön kanssa.  

Koulussa ruokaa voidaan lähestyä hyvin monella tapaa – eri oppiaineiden sisällä ja välillä (ilmiöoppiminen ja laaja-alaisen osaamisen kehittyminen) sekä koulun muussa toiminnassa, kuten kouluruokailussa, iltapäiväkerhotoiminnassa sekä tapahtuma- ja teemapäivinä. Maistuva koulu -malli tarjoaa useita tapoja toteuttaa ruokakasvatusta osana koulun toimintaa.  

10 tavoitetta

Ruokakasvatus muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Maistuva koulu -mallin mukainen ruokakasvatus tähtää siihen, että yläkouluun siirtyessä oppilas:

 1. Osaa koota täysipainoisen aterian sekä valita tai valmistaa välipalan terveellisesti.
 2. Omaa hyvät pöytätavat ja ottaa muut huomioon.
 3. Arvostaa kouluruokaa ja tietää, miten kouluruokailuun voi vaikuttaa.
 4. Iloitsee ruuasta yhdessä muiden kanssa.
 5. Keskittyy syömiseen ja suhtautuu uteliaasti ruokaan käyttäen kaikkia aisteja.
 6. Tietää, miten ruoka vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja terveyteen.
 7. Kunnioittaa omaa ja toisen kehoa.
 8. Tietää, mistä ruoka tulee.
 9. Tunnistaa suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteet.
 10. Osaa arvioida kestäviä ruokavalintoja.

Hyödynnetyt menetelmät

Keskeisimmät Maistuva koulu -mallissa hyödynnetyt ruokakasvatuksen mallit ja menetelmät ovat:  

 • Makukoulu (Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry)  
 • Hyvän Olon Eväät (Itä-Suomen yliopisto)  
 • Nam! -nauti, aisti ja maista: tietoisen syömisen harjoitusohjelma alakoulussa (Itä-Suomen yliopisto) 
 • Hyvinvointioppimiseen ja kehomyönteisyyteen liittyvät materiaalit  

Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa osiossa. Lisäksi ideapankkiin on koottu muiden toimijoiden ja opettajien itsensä laatimia, hyväksi havaittuja ruokakasvatusaineistoja.  

Siirry seuraavaan osioon: Uusia näkökulmia ruokakasvatukseen


Jaa: