Viihtyisä ja sujuva kouluruokailu

Kouluruokailu on osa opetussuunnitelman mukaista ruokakasvatusta. Kouluruokailussa harjoitellaan hyviä ruokatapoja ja yhdessä toimimista.  

“Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen.”

POPS 2014

Katso seuraava video (1 min) kouluruokailun ja opetuksen yhdistämisestä.  

Mitä mieltä olet puhujan kanssa? Miten olet yhdistänyt kouluruokailua oppitunneille? Miten olet toteuttanut oppiaineiden sisältöjä kouluruokailussa? 

Arkipäivän oppimisalusta 

Kouluruokailu on erinomainen arkipäivän oppimisalusta, jossa voidaan harjoitella hyvinvointia edistäviä ja kestäviä ruokavalintoja – tavalla, joka on tehty lapsille ja nuorille helpoksi ja konkreettiseksi. 

Kouluruokailussa voi oppia syömään ruokia, joita ei kotona tarjota. Koulussa voi maistaa paitsi perinteisiä suomalaisia ruokia, myös maailman makuja ja uusia kasvisruokia. Kouluruokailu on toki myös tärkeä lepotauko oppilaille ja vapaata aikaa kavereiden kanssa. Kouluruokailu lisää koulun yhteisöllisyyttä.  

Kouluruokailu on vaikuttavaa lasten terveyden edistämistä, joka kaventaa terveyseroja ja lisää terveystasa-arvoa ja jokaisen lapsen mahdollisuuksia koulussa jaksamiseen, pärjäämiseen ja hyvään elämään. Voit tutustua kouluruokailun historiaan tästä.

Suositus on, että opettaja ruokailee yhdessä oppilaiden kanssa. Samalla voidaan keskustella paitsi ruuasta, myös vapaasti muista aiheista. Kouluruokailu saattaa olla lapselle tai nuorelle ainoa hetki, jolloin hän ruokailee yhdessä muiden kanssa.  

Katso Valtion ravitsemusneuvottelukunnan video (9 min) kouluruokailusuosituksesta.  

Katso video (4 min) kouluruokailusta Tampereella 

Minkälaiseksi itse koet kouluruokailutilanteen? Syötkö yhdessä oppilaidesi kanssa? Miten voit ruokailun valvojana toimia samalla ruokakasvattajana? Miten kouluruokailua on kehitetty teidän koulussanne? 

Siirry seuraavaan osioon: Ruokakasvatusta yhdessä


Jaa: