Ruokakasvatus monikulttuurisessa koulussa

Oppilaiden vaihtelevat kieli- ja kulttuuritaustat näkyvät usein oppilaiden ruokailutottumuksissa, ja ne on tärkeä huomioida koulussa toteutetussa ruokakasvatuksessa. Kulttuuriset tekijät vaikuttavat syömiseen vahvastikin, eikä ole syytä olettaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin olevan kaikille tuttuja.

Seuraavilta sivuilta löydät lisätietoa, toimintaideoita ja uusia materiaaleja monikulttuurisen ruokakasvatuksen tueksi.

1. Oppilaan perheeseen ja kulttuuriin tutustuminen

Miten oppilaiden ruokakulttuuriset taustat näkyvät koulussa? Kuinka opettaja voi edistää koulun ja perheen välistä vuoropuhelua ruoka-asioissa?

2. Kulttuurien huomioiminen opetuksessa

Toisissa kouluissa linjataan, että yksittäisiä kulttuureja ei tasapuolisuuden nimissä korosteta opetuksessa. Toisissa kouluissa oppilaiden moninaiset taustat halutaan tuoda avoimesti esiin. Kumpikin näkemys on perusteltua myös ruokakasvatuksen näkökulmasta.

Lue lisää, miltä voisi näyttää ruokakasvatus luokassa ja koulussa, jossa oppilaat tulevat monista eri kulttuureista. Miten huomioida myös yksittäiset eri kulttuureista tulevat oppilaat?

3. Kouluruokailu tutuksi

Jokaisen oppilaan olisi tärkeä syödä koululounas. Tätä voi edistää kotien kautta tarjoamalla huoltajille tietoa kouluruuasta ja -ruokailusta. Tästä osiosta löydät ideoita ja materiaaleja siihen, kuinka viestiä kouluruuasta myös koteihin, joissa ei puhuta suomea ja jossa vanhemmilla ei ehkä ole omaa kokemusta kouluruokailusta.

4. Oppilas ei syö – mitä teen?

Miten kouluruoka maistuu oppilaille, jotka vasta totuttelevat suomalaisen kouluruuan makuihin? Kuinka viestiä oppilaille ja huoltajille siitä, että oppilaan olisi tärkeä syödä myös aamupala? Tästä osiosta löydät toimintaideoita opetukseen ja materiaaleja huoltajille.

5. Opitaan suomea ruuan avulla (S2-tehtävät)

Kuinka hyödyntää ruokakasvatuksen sisältöjä kielenoppimisessa? Löydä linkit S2-ideoihin ja -materiaaleihin!


Ruokakasvatus monikulttuurisessa esikouluryhmässä

Tutustu monikulttuurisen eskariryhmän ruokakasvatuksen arkeen seuraavan videon avulla:


Jaa: