Smaklig skola

Den årliga kalendern för matpedagogik

Inspirerande matpedagogik i alla skolor!

Smaklig skola är en modell för matpedagogik i grundskolor. Smaklig skola ger verktyg för att genomföra målen i läroplanen för grundutbildning och rekommendationerna för skolmåltider.

Praktiska lösningar för skolor:

  • Hur kan man förbättra måltiderna och skolmaten?
  • Hur kan man införa matpedagogik som en del av undervisningen?
  • Hur uppmuntrar man elevernas deltagande?

Smaklig skolans syfte är att bland annat bedöma den nuvarande situationen i fråga om mat och matpedagogik. Nykytila.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) är ett gratis verktyg för utvärdering, övervakning och synlighet på både enhets- och kommunnivå.

Material för matpedagogik är samlat på ett ställe och är lätt att använda. Över 200 idéer – hela lektioner, korta pass eller övningar (på finska). Du hittar också tips om hur du kan förbättra skolmåltiderna och öka samarbetet. Material för matpedagogik på svenska hittar du här.

För att stödja detta arbete erbjuder vi också webbutbildning i matpedagogik för lärare. Utbildningen innehåller självständig granskning och grupparbete för att komma överens om skolans gemensamma regler för matpedagogik.

Så här kan du främja matpedagogik i din skola

Smaklig skolan har utvecklats av Föreningen för matpedagogik rf Ruukku (Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry) och Östra Finlands universitet med bidrag från social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.


Share: