Tietosuojaseloste

Maistuva koulu -hankkeen postituslista

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n Maistuva koulu -hankkeen henkilötietoja koskeva rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.

versio 1.1
julkaistu 24.9.2018
päivitetty 8.7.2021

1. Rekisterinpitäjä

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
info at ruukku.org

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Silja Varjonen
Puhelin: +358 40 526 8475
silja.varjonen at ruukku.org

3. Rekisterin nimi

Maistuva koulu -sivusto ja hankkeen yhteystietolista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään hankkeen viestintään, yhteydenpitoon ja sähköpostituslistan laatimiseksi. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat mm:

  • IP-osoite (ja sijaintimaa)
  • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
  • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
  • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
  • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
  • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä.

Postituslistoilla: nimi, sähköposti, organisaatio.

Teknisesti kerätyty tietot palveluiden käytöstä, jota ei voi yhdistää henkilötietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Ruukku ry:n ja Itä-Suomen yliopiston toimihenkilöiden toimesta julkisista lähteistä tai henkilön omasta toiveesta. Tieto tallentuu www-sivujen tietokantaan sekä [email protected] hallitsijan sähköpostiin. Näistä laaditaan Excel-tiedosto, jota säilytetään Ruukku ry:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteisellä sähköisellä alustalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Itä-Suomen yliopiston hanketyöntekijöillä on pääsy rekisteriin. Tietoja luovutetaan uutiskirjepalvelua tarjoavalle taholle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja tiedon korjaaminen tulee tehdä viipymättä. Henkilöllä on myös oikeus poistua postituslistalta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Ruukku ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

11.  Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.


Jaa: