Arvioi nykytila

Ruokakasvatus on koko koulun asia. Kootkaa yhteen tarvittavat henkilöt (esim. rehtori, opettajia, ohjaajia, ruokapalvelu, kouluterveydenhoitaja) ja tehkää arvio koulunne ruokakasvatuksen nykytilasta. Lopuksi sopikaa yhdessä, mihin asioihin keskitytään tänä lukuvuonna. Suunnittelun tukena voi käyttää täydennettävää ruokakasvatuksen vuosikelloa.

Nykytilan arvio kannattaa säilyttää ja palata siihen säännöllisin väliajoin. Saat koosteen vastauksista sähköpostiisi. Suosittelemme varaamaan yhteiseen keskusteluun vähintään tunnin.

Näin voit edistää ruokakasvatusta omassa koulussasi